De beslissende ondernemer in het MKB

04 april 2003

Driekwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen. Als gevolg daarvan nemen zij eens in de 2 tot 5 jaar een ingrijpende en riskante beslissing van strategische aard. Dit leidt in de meeste gevallen tot verbetering van de positie van het bedrijf. Opvallend is dat in het besluitvormingsproces er grote verschillen bestaan tussen MKB-ondernemers en het grootbedrijf. Dit blijkt uit de voorstudie 'De beslissende ondernemer in het MKB' van EIM.

MKB-ondernemer is besluitvaardig

De enige rol van essentiële betekenis in het besluitvormingsproces tot een ingrijpende beslissing, is de rol van de ondernemer zelf. Ondernemers schakelen adviseurs slechts in om bepaalde (met name juridische en financiële) aspecten uit te werken. De ondernemer in het MKB maakt alle afwegingen zelf of eventueel samen met een mede-eigenaar. Vooral waar het de afweging betreft tussen de risico's en de beoogde voordelen, blijkt de ondernemer zorgvuldig te werk te gaan. Door een geleidelijk rijpingsproces van een idee in het hoofd van de ondernemer en door een aanleiding om in actie te komen, neemt de ondernemer een informeel besluit. Dit informele besluit werkt de ondernemer vervolgens uit door enkele alternatieven tegen elkaar af te wegen om uiteindelijk tot een formeel besluit te komen. Zakelijke afwegingen zijn bij het besluit toonaangevend, maar het gevoel dient hierbij als kompas. Dat kompas omvat alle eerdere ervaringen van de ondernemer en is een extra toets op de beslissing.


Grote verschillen tussen MKB-ondernemers en grote bedrijven

Het besluitvormingsproces van ondernemers in het MKB verschilt nogal van besluitvormingsprocessen bij grote bedrijven. Bij grote bedrijven is de besluitvorming nogal 'politiek' van aard (complex, moeizaam, langdurig en bureaucratisch). Dat is volstrekt niet waarneembaar bij het MKB. In het MKB bepaalt de ondernemer zelf wat er gaat gebeuren. Bij grote bedrijven staat de rationaliteit van de beslissing voorop, waarbij rationaliteit met name wordt opgevat als het uitwerken van diverse alternatieven. In de literatuur over besluitvorming komt naar voren, dat dit in het MKB niet het geval zou zijn. Strikt genomen klopt dit in de meeste gevallen wel, omdat de ondernemer alternatieve ideeën meestal niet expliciet uitwerkt. In de uitwerkingsfase echter handelt de ondernemer in het MKB wel strikt rationeel omdat er in die fase, binnen de kaders van het dominante idee, alternatieve uitwerkingen op tafel komen, vooral ook door de inschakeling van adviseurs.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'De beslissende ondernemer in het MKB'. Deze publicatie (bestelnummer B200207, EUR 40,-) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

De beslissende ondernemer in het MKB

03 april 2003

Driekwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is voortdurend op zoek naar nieuwe kansen. Als gevolg daarvan nemen zij eens in de 2 tot 5 jaar een ingrijpende en riskante beslissing van strategische aard. Dit leidt in de meeste gevallen tot verbetering van de positie van het bedrijf. Opvallend is dat in het besluitvormingsproces er grote verschillen bestaan tussen MKB-ondernemers en het Grootbedrijf. De enige rol van essentiële betekenis in het besluitvormingsproces tot een ingrijpende beslissing, is de rol van de ondernemer zelf. Ondernemers schakelen adviseurs slechts in om bepaalde (met name juridische en financiële) aspecten uit te werken. De ondernemer in het MKB maakt alle afwegingen zelf of eventueel samen met een mede-eigenaar.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. P. Gibcus, prof. dr. P.H.M. van Hoesel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer