Helft nieuwe bedrijven stopt binnen vijf jaar

01 april 2003

Binnen vijf jaar na oprichting van een nieuw bedrijf blijkt de helft van deze bedrijven gestopt te zijn. Opvallend is dat het percentage 'stoppers' de laatste tien jaar zeer stabiel is gebleven, ondanks een sterke stijging van het aantal starters. Diverse overheidsmaatregelen hebben de afgelopen jaren het starten van een nieuw bedrijf zeer vereenvoudigd, onder meer door versoepeling van vakbekwaamheidseisen. Dit heeft de overlevingskans van bedrijven niet negatief beïnvloed. Tevens lijkt de directe invloed van de conjunctuur op het percentage 'stoppers' beperkt te zijn. Wel heeft de conjunctuur direct invloed op het aantal starters en beïnvloedt zij hiermee op indirecte wijze het aantal opheffingen. Dit blijkt uit het EIM-onderzoek 'Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid'.

Stijging van aantal faillissementen

Hoewel het percentage 'stoppers' in perioden van laagconjunctuur vrijwel niet stijgt, blijkt het percentage bedrijven die gedwongen moeten stoppen wel te stijgen. Vanaf 1993 is er een hoogconjunctuur tot en met 2000. In deze periode is het percentage faillissementen als aandeel van het aantal opgeheven bedrijven afgenomen van 19% tot circa 10%. In 2001 is dit percentage gestegen naar 11% en in 2002 heeft deze stijging zich weer voortgezet.

Hoger opheffingspercentage in detailhandel en horeca

Het percentage opheffingen van bedrijven verschilt per sector. Zo stoppen er relatief meer bedrijven in de detailhandel en de horeca. Het relatief hoge percentage opheffingen in de detailhandel (53%) hangt samen met de scherpe concurrentie en lage marges. Het hogere opheffingspercentage in de horecasector (56%) hangt samen met de trendgevoeligheid van deze sector. Relatief laag is het opheffingspercentage in delen van de industrie, waaronder de metaalindustrie (40%). Door de relatief hoge investeringen die voor de starters in de industrie gelden, is hier de voorbereiding door nieuwe ondernemers veel zorgvuldiger. Hierdoor blijkt dat een zorgvuldige voorbereiding de overlevingskansen van een bedrijf in gunstige zin beïnvloedt.

Informatie

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma MKB en Ondernemerschap.
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de publieksrapportage 'Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid; Editie 2002'. Deze publicatie (bestelnummer A200213, EUR 40,-) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid - Editie 2002

01 april 2003

EIM heeft de beschikking over een grote database met een schat aan informatie op het gebied van bedrijvendynamiek en de daarbij behorende werkgelegenheidsontwikkelingen in Nederland. Deze database vormt de basis van het rapport 'Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid', waarin de gegevens uit deze database worden geanalyseerd. Van een groot aantal variabelen is een reeks vanaf 1988 tot en met 2001 beschikbaar. De database onderscheidt twee groepen bedrijven. Ten eerste worden bedrijven in bedrijfstypen onderscheiden. Bedrijfstypen zijn onder andere: startende bedrijven, nieuwe dochterbedrijven, bestaande bedrijven en opgeheven bedrijven. Ten tweede worden bedrij-ven in groeitypen onderscheiden. Hierbij wordt onder groeitypen verstaan: snel groeiende bedrijven, normaal groeiende bedrijven, gelijkblijvende bedrijven en krimpende bedrijven.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. N.S. Bosma, drs. K.L. Bangma, drs. P. Gibcus

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer