Gematigd groeiperspectief MKB in 2004-2007

20 maart 2003

De potentiële groei van de afzet van het midden- en kleinbedrijf  in de periode 2004-2007 wordt geraamd op circa 2,25% per jaar. Daarbij kan de banencreatie van het MKB  weer op gang komen en is enig winstherstel mogelijk. Als er echter ruim 7 miljard euro omgebogen moet worden in verband met een oplopend financieringstekort, mede doordat het internationale economisch herstel zou kunnen tegenvallen, dan wordt de afzetgroei in het MKB geraamd op slechts 1,5% gemiddeld per jaar. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de minirapportage 'Het midden- en kleinbedrijf in de jaren 2004-2007' van onderzoeksbureau EIM.

Arbeidsproductiviteit versnelt

De arbeidsproductiviteitstijging in het MKB kan in de komende periode uitkomen op 1,25% gemiddeld per jaar. Hoewel deze stijging lager is dan in het grootbedrijf, is de stijging van de arbeidsproductiviteit beduidend hoger dan in de afgelopen jaren het geval was. Nu de arbeidsmarkt de komende jaren weer wat ruimer wordt, wordt het voor midden- en kleinbedrijven ook gemakkelijker om moeilijk vervulbare vacatures in te vullen.

Grote verschillen tussen sectoren

Voor de kleinschalige detailhandel zijn de groeiperspectieven weinig florissant. De meer op het buitenland gerichte groothandel kan juist een behoorlijke afzetgroei tegemoet zien. Het industriële MKB kan winstherstel realiseren, maar ziet de werkgelegenheid verder dalen. De dienstensector in het MKB heeft een redelijk perspectief voor zowel afzetgroei als banencreatie.

Risico's treffen vooral MKB

De ramingen van de potentiële ontwikkelingen in het MKB in de jaren 2004-2007 zijn met grote onzekerheden omgeven. Daarom is er een extra raming opgesteld die rekening houdt met een trager herstel van de wereldhandel in de jaren 2004 en 2005. Als er dan in 2007 geen financieringstekort mag bestaan, zijn er ombuigingen nodig tot een bedrag van ruim 7 miljard euro. In dat geval blijft de afzetgroei in het MKB gemiddeld 0,8% per jaar achter bij de eerdergenoemde potentiële groei. De werkgelegenheid in het MKB zal dan de komende vier jaar nog amper kunnen toenemen.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-minirapportage 'Het midden- en kleinbedrijf in de jaren 2004-2007'. U kunt de publicatie gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Het midden- en kleinbedrijf in de jaren 2004-2007

20 maart 2003

EIM heeft op basis van het rapport 'Economische Verkenning 2004-2007' van het CPB een groeiprognose gemaakt van het MKB in de jaren 2004-2007. Er is alleen een voorzichting scenario doorgerekend. Geconcludeerd wordt dat het MKB in het voorzichtige scenario de potentiële reële afzetgroei kan realiseren van 2,25%. Hiermee zal de groei van het MKB licht achterblijven bij die in het grootbedrijf. De groei van de arbeidsproductiviteit van het MKB zal in 2004-2007 naar verwachting gemiddeld 1,25% bedragen en hiermee achterblijven bij het grootbedrijf. Bij een tegenvallende wereldhandelsgroei in 2004 en 2005 van 2% per jaar en bezuinigingsmaatregelen met een omvang van ruim 7 miljard in 2007 komt de afzetgroei in het MKB gemiddeld 0,8% per jaar lager uit, de werkgelegenheidsgroei 0,5%.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. H.H.M. Peeters

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer