Meer omzet detailhandel in 2002 door prijsstijging

21 maart 2003

Voor de detailhandel is het jaar 2002 toch redelijk verlopen. Ondanks tegenvallende berichten over de nationale economie kwam de omzetgroei van de detailhandel uit op + 3,5% ten opzichte van 2001. Dit is vooral veroorzaakt door de hoogte van de inflatie en de omschakeling van de gulden naar de euro, hetgeen het prijsgevoel van veel consumenten heeft aangetast. In 2002 hebben consumenten zo'n 74 miljard euro (exclusief BTW) in de detailhandel uitgegeven. Dit is gerealiseerd door 83.000 ondernemingen waarin 485.000 personen werkzaam zijn, in voltijdbanen uitgedrukt. Dit blijkt onder meer uit de vandaag verschenen publicatie 'Ondernemen in de Detailhandel 2003' van het onderzoeksbureau EIM.

Zelfstandige detaillisten proberen vastgoedpositie te versterken

Door de aanwezigheid in veel winkelcentra van een groot aantal en vaak dezelfde grootwinkelbedrijven, blijft er relatief weinig winkelruimte voor kleinere detaillisten over. Een gevolg hiervan is dat de winkelcentra in Nederland erg op elkaar zijn gaan lijken. Hierdoor neemt de aantrekkelijkheid van winkelen als vrijetijdsbesteding voor consumenten af. Inmiddels zijn er samenwerkingsorganisaties van zelfstandige detaillisten, zoals Euretco, die zelf winkelpanden kopen en aan hun leden ter beschikking stellen. Ook is in oktober 2002 de stichting Garantiefonds Detailhandel MKB van start gegaan, een initiatief van de belangenorganisatie MKB-Nederland. Hiermee wil men de vastgoedpositie van zelfstandige ondernemers in de detailhandel versterken.

Steeds meer samenwerking in detailhandel

In de detailhandel wordt steeds meer samengewerkt. Op dit moment is 55 à 60% van alle midden- en kleinbedrijven in de detailhandelssector aangesloten bij een samenwerkingsverband, en dat is aanzienlijk meer dan in de sectoren industrie, groothandel en commerciële dienstverlening. Voor viervijfde van de samenwerkende bedrijven in de detailhandel duurt de deelname in het samenwerkingsverband al vijf jaar of langer. De samenwerkingsgebieden zijn zeer uiteenlopend: van marketing en verkoopbevordering, administratie en automatisering, inkoop van consumentenproducten, tot bedrijfsprofilering en het beheersen van goederenstromen. De laatste jaren wordt in de detailhandel veel samengewerkt in franchiseorganisaties, dat wil zeggen dat bedrijven gebruikmaken van een succesvolle winkelformule van een ander bedrijf. Franchising komt vooral voor in detailhandelsbranches met veel dynamiek, door een grote concurrentie van de grootwinkelbedrijven en door ondernemingen die lage prijzen hanteren.

Prognoses voor 2003

Gezien de recente ontwikkelingen is er sprake van neerwaartse risico's. Naar verwachting zal de detailhandel in het jaar 2003 een nominale omzetgroei van hoogstens 3% laten zien. De gevolgen van de neergaande economie zullen immers met name in 2003 nog duidelijker merkbaar zijn dan in 2002. De grootste omzetstijgingen worden verwacht in die delen van de detailhandel die zich bezighouden met wonen/entertainment en overig non-food (warenhuizen, drogisterijen, sportzaken, tuincentra e.d.), ambulante handel en internetverkopen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de risico's gezien recente ontwikkelingen vooral neerwaarts zullen zijn. Over het algemeen is er in de detailhandel weinig verschil in omzetgroei tussen het grootbedrijf en het midden- en kleinbedrijf. Een uitzondering vormt de food-sector waar door verdergaande schaalvergroting het grootbedrijf harder groeit dan het midden- en kleinbedrijf.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Ondernemen in de Detailhandel 2003'; deze geeft een overzicht van de trends en prognoses voor de totale detailhandel en voor de deelsectoren food, mode, wonen/entertainment, overig non-food en niet-winkelverkoop. Deze publicatie (bestelnummer A200212, EUR 40,-) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Voor een nadere inhoudelijke toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht gepubliceerd wordt terecht bij de heer A.J. van der Velden via telefoonnummer 06 55 822 470.

 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemen in de Detailhandel 2003

21 maart 2003

'Ondernemen in de Detailhandel 2003' geeft een overzicht van de trends en prognoses voor de totale detailhandel en voor de deelsectoren food, mode, wonen/entertainment, overig non-food en niet-winkelverkoop. Voor de detailhandel is het jaar 2002 toch positief verlopen, mede door de omschakeling van de gulden naar de euro, hetgeen het prijsgevoel van veel consumenten heeft aangetast. Winkelcentra in Nederland zijn erg op elkaar gaan lijken. De aantrekkelijkheid van winkelen neemt hierdoor voor consumenten af. In de detailhandel wordt steeds meer samengewerkt; op dit moment is 55 à 60% aangesloten bij een samenwerkingsverband. Voor viervijfde van de samenwerkende bedrijven duurt de deelname in het samenwerkingsverband al vijf jaar of langer.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.J. Van der Velden, drs. C.M. Wiggers

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer