Jonge bedrijven moeten slimmer omgaan met kennis

18 maart 2003

Kennis is macht, zeker nu het belang van kennis als concurrentiefactor de laatste jaren sterk is toegenomen. Slim omgaan met kennis betekent gebruikmaken van de kennis die binnen het bedrijf aanwezig is, of actief kennis vergaren bij anderen, zoals collega-ondernemers of voorlichtings- en adviesinstanties. Jonge groeiende bedrijven lijken zich bewust van het belang van het gebruik van kennis; zij hebben meer kennis in huis, halen vaker kennis van buiten en investeren ook meer in kennis bij hun medewerkers dan niet-groeiende bedrijven. Dit is een belangrijke conclusie uit onderzoek van EIM naar de relatie tussen kennis en groei in jonge bedrijven.

Groeiende bedrijven beschikken over meer kennis en vaardigheden

Jonge bedrijven beschikken veelal over de nodige kennis en vaardigheden om hun bedrijf draaiende te houden. Met name vak- en branchekennis zijn in ruime mate aanwezig. Datzelfde geldt voor het inzicht in klantenwensen en -behoeften. Groeiende bedrijven blijken daarnaast over specifieke kennis te beschikken die verband houdt met de ontwikkeling van hun bedrijf, zgn. groeikennisgebieden. Het gaat daarbij onder meer om kennis over marketing, personeelsbeleid, financieringsmogelijkheden en strategie. Ook specifieke vaardigheden als het herkennen van kansen op de markt en leidinggeven blijken in ruimere mate aanwezig te zijn bij groeiende bedrijven. Groeiende bedrijven beschikken niet alleen over meer kennis op verschillende gebieden, ze ontwikkelen ook meer kennis door vaker te investeren in opleiding en training.

Ontbreken van kennis belemmert groei

Ondernemers die geen groei realiseren staan minder open voor ontwikkelingen en veranderingen in hun bedrijfsomgeving en daarmee voor de ontwikkeling van hun eigen bedrijf. Een belangrijke oorzaak hiervan is het gebrek aan kennis en vaardigheden onder deze groep bedrijven. Tegelijkertijd voelen ze zich zo af en toe in de steek gelaten, omdat ze bij problemen niet weten waar ze precies de juiste hulp vandaan moeten halen. Intermediaire instanties zouden een rol kunnen spelen in het stimuleren van kennisopbouw door jonge bedrijven en het aangeven van het belang van investeren in kennis en vaardigheden. Strategiebepaling en het schrijven van een ondernemingsplan zijn essentieel voor het opbouwen van kennis en daarmee een belangrijke voorwaarde voor succes en groei van bedrijven. 

Informatie

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma MKB en Ondernemerschap. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de publieksrapportage 'Hoe slim zijn jonge ondernemingen?'. Deze publicatie (bestelnummer A200210, eur 30,-) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Voor een nadere inhoudelijke toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht gepubliceerd wordt terecht bij mevrouw H. Stigter via telefoonnummer 06 55 822 470.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Hoe slim zijn jonge ondernemingen?

18 maart 2003

Kennis is in de loop der jaren een sleutelfactor geworden voor economische groei. Bedrijven kunnen zich onderscheiden van hun concurrenten door slim gebruik te maken van de beschikbare kennis en vaardigheden binnen het bedrijf, dan wel door deze kennis via derden te vergaren. Het rapport gaat in op de vraag hoe ondernemers zelf hun kennisniveau beoordelen en hoe zich dat verhoudt tot de groei van hun bedrijf. De uitkomsten zijn gebaseerd op de jaarlijkse meting onder het EIM-Jonge-bedrijvenpanel, bestaande uit ondernemers die bijna tien jaar geleden met hun bedrijf zijn gestart.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.P. Muizer, drs. H.W. Stigter

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer