De kortste route naar een kennisrijk MKB

14 maart 2003

De weg naar een kennisrijk en innovatiever MKB leidt langs resultaatgerichte acties, een persoonlijke benadering en maatwerk. Een bron van vooruitgang vormen de werknemers via instroom en door trainingen 'on the job'. Stimulering van kennisoverdracht kan het beste verlopen langs het bestaande netwerk van brancheorganisaties en intermediairs. Hierbij is samenwerking met toonaangevende ondernemingen uit de betrokken branches een pre, vanwege hun voorbeeldfunctie en herkenning voor het MKB. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde EIM-rapport over effectieve kennisoverdracht naar het MKB.

Bewustwording van de vraag naar kennis

Voor een innovatiever MKB dienen de ondernemers zich eerst bewust te worden van het belang van kennis voor hun bedrijf. Vervolgens moet hun vraag naar kennis expliciet gemaakt worden. Hiervoor is het nodig dat MKB-ondernemers even los komen van de dagelijkse werkzaamheden en zich bezighouden met het uitdenken van een langetermijnstrategie, om vervolgens na te gaan welke kennis zij hiervoor in huis moeten hebben. De vraag naar kennis zit vaak verscholen in de knelpunten die de ondernemers in hun bedrijfsvoering tegenkomen, maar die wordt zelden expliciet gemaakt. Hierdoor is het voor hen, maar ook voor kennisaanbieders, moeilijk om tot een effectieve kennisoverdracht te komen.

Kosten en baten staan centraal

De MKB-ondernemer wil direct resultaat zien. Hij wil weten wat zijn investeringen in tijd en geld zijn en hoe hij deze terugverdient. Met andere woorden: wat zijn de kosten en baten van de kennisoverdracht? Wat moet hij doen om de benodigde kennis in huis te halen, toe te passen en te behouden? Wat levert dit op in termen van omzet, kostenbesparing en winst? Het laten zien van de kosten en baten wordt door de MKB-ondernemers zelf aangegeven als een effectieve methode voor het overdragen van technologische kennis. Maatwerk en een persoonlijke benadering stellen zij hierbij zeer op prijs, evenals de inzet van bekende en vertrouwde relaties.

 Kennis bij het personeel

Bij het aannemen van personeel is het van belang expliciet te maken welke functie en taken de betrokken persoon in het bedrijf gaat krijgen en aan welke criteria deze persoon moet voldoen. Hierdoor kan de MKB-ondernemer de juiste kennis binnenhalen. Gerichte training en opleiding wordt door de MKB-ondernemers als een van de belangrijkste methoden gezien om het gebruik van technologische kennis binnen het bedrijf te stimuleren. Om te voorkomen dat kennis met het vertrek van een medewerker verloren gaat, zullen ook andere 'kennisdragers' (personen, hard- en software, documenten en producten) gebruikt moeten worden en moet kennisdeling onder medewerkers gestimuleerd worden.

MKB-ondernemers beter bereikbaar door samenwerking

MKB-ondernemers hechten relatief sterk aan bestaande relaties en zoeken doorgaans informatie bij deze dichtbij gelegen bronnen. Om hen te bereiken en te overtuigen van het belang van kennisoverdracht kan dan ook het best gebruikgemaakt worden van (in hun ogen) betrouwbare bronnen zoals: accountants, banken, brancheorganisaties en regionale netwerkorganisaties, zoals de Kamer van Koophandel en Syntens. De overheid blijkt als enige beïnvloedende partij niet zo'n vertrouwde basis te geven. Dit geven de ondernemers zelf ook duidelijk aan. Een combinatie van de overheid met een of meer toonaangevende bedrijven uit de branche blijkt succesvoller. Ongeveer hetzelfde geldt voor de rol van een brancheorganisatie. MKB-ondernemers zien deze organisaties meer als intermediair dan als actieve kennisaanbieders.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'De kortste route naar een kennisrijk MKB'. Deze publicatie (bestelnummer A200209, EUR 25,-) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

De kortste route naar een kennisrijk MKB

14 maart 2003

In het onderzoek is gekeken in hoeverre de kennisabsorptie binnen het technologievolgende MKB kan worden gestimuleerd door gebruik te maken van marketingtechnieken en inzichten uit kennismanagement. In deze publieksrapportage zijn de uitkomsten van de deskresearch en de casestudies uit de strategische verkenning vertaald naar de concrete praktijksituatie van het MKB. Daarnaast zijn de ondernemers uit het MKB-panel vragen voorgelegd met betrekking tot effectieve methoden voor kennisoverdracht. Resultaatgerichte acties, een persoonlijke benadering en maatwerk spelen hierbij een belangrijke rol. Met name de werknemers vormen via instroom en trainingen on the job een bron van vooruitgang. Stimulering van kennisoverdracht naar MKB-ondernemingen kan het beste via het bestaande netwerk van brancheorganisaties en intermediairs verlopen. Hierbij is samenwerking met toonaangevende ondernemingen uit de betrokken branches een pre, vanwege hun voorbeeldfunctie en herkenning voor het MKB.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.H.H.M. Mensen, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer