Hoe voorspellen we de ontwikkelingen van het MKB?

13 maart 2003

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het KTO2003-model. Dit is een sectormodel naar grootteklasse van de Nederlandse economie, waarmee EIM hoofdzakelijk kortetermijnprognoses maakt. De korte termijn heeft betrekking op de afgelopen twee jaren, het huidige jaar en het eerstvolgende jaar. Ook kent het model een voorziening waarmee maximaal drie aanvullende jaren geprognosticeerd kunnen worden. Dit biedt de mogelijkheid om ook middellangetermijnprognoses te maken met het KTO-model.

De prognoses worden voor een 58-tal sectoren opgesteld, waarbij voor 55 sectoren een uitsplitsing naar klein-, midden- en grootbedrijf wordt gemaakt. De prognoses die met het KTO-model worden gemaakt, sluiten direct aan bij de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). De meerwaarde van het KTO-model ten opzichte van de CPB-resul¦shy;taten is gelegen in de grootteklassedimensie, een groot aantal extra (MKB-)sectoren en in extra variabelen.

Het KTO-model kent verschillende toepassingen. Elk voorjaar wordt het KTO-model ingezet ten behoeve van de publicatie Kleinschalig Ondernemen. In Kleinschalig Ondernemen wordt uitgebreid ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het Nederlandse MKB. Het rapport bevat onder andere prognoses van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze prognoses zijn een vertaling voor het MKB van gedetailleerde bedrijfstakkenprognoses die door het CPB worden gemaakt ten behoeve van het Centraal Economisch Plan. Om deze vertaling te kunnen maken, wordt het KTO-model gebruikt.

Ook in september en januari worden prognoses gemaakt. Evenals in het voorjaar wordt hierbij het KTO-model ingezet. Diverse sectorstudies van EIM maken intensief gebruik van de resultaten van het KTO-model. Tevens worden de resultaten van het KTO-model gebruikt voor andere modellen binnen het SCALES-onderzoeksprogramma. Voorbeelden hiervan zijn FAMOS (financieringsmodel), BRUNET (inkomensmodel) en PRISMA (middellangetermijnmodel).Ook wordt het KTO-model ingezet om de middellangetermijnprognoses van het CPB te vertalen naar het MKB.

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'KTO2003'. Deze publicatie (bestelnummer H200211, EUR 30,- ) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden  via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap

 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

KTO 2003

13 maart 2003

Het KTO-model is een sectormodel naar grootteklasse van de Nederlandse economie, waarmee EIM korte termijn prognoses maakt. Het model kent 58 sectoren, waarbij voor 55 sectoren een uitspliting is gemaakt naar het klein-, midden-en het grootbedrijf. Prognoses die met het model gemaakt worden, worden gepubliceerd in onder andere Kleinschalig Ondernemen en de Sectorscopen. Ook op de EIM-website staan de prognoses vermeld.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer