2002 een zeer mager jaar voor de industrie

11 maart 2003

De 46.100 ondernemingen in de industrie zagen de omzetwaarde in 2002 dalen met 1,75%. Deze daling was vrijwel geheel toe te schrijven aan het teruggelopen omzetvolume. De industrie was hiermee de zwakst presterende sector in het particuliere bedrijfsleven. De werkgelegenheid in de industrie daalde dan ook fors. Dit blijkt onder meer uit het EIM-onderzoek 'Ondernemen in de Industrie 2003'.

Industrie sterk afhankelijk van de internationale economie

De negatieve ontwikkelingen in de industrie zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op de internationale economische ontwikkelingen. De Nederlandse industrie is in vergelijking met de overige sectoren binnen het particuliere bedrijfsleven zeer sterk afhankelijk van internationale ontwikkelingen; met name de ontwikkeling van de economie in de ons omringende landen is daarbij van belang. In de industrie wordt iets meer dan de helft van de omzet gerealiseerd met export. Van de totale export van de Nederlandse industrie gaat circa 85% naar andere Europese landen.

Gebrekkige aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

De echte krapte op de arbeidsmarkt lijkt voorbij te zijn. Als gevolg van de economische tegenwind zijn diverse industriële bedrijven zelfs gedwongen mensen te ontslaan. In bepaalde deelsectoren is er daarentegen nog steeds een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Aan het begin van 2002 telde de industrie nog een werkgelegenheid van 830.370 arbeidsjaren, aan het eind van 2002 lag het aantal arbeidsjaren circa 5% lager. Wanneer de economie weer aantrekt kan deze gebrekkige aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de ontwikkeling van de Nederlandse industrie belemmeren.

Participatie van industriële MKB in bedrijfsnetwerken beperkt

Slechts tussen 20 en 25% van de industriële midden- en kleinbedrijven werkt samen met andere bedrijven in een bedrijfsnetwerk. In sectoren als de detailhandel en de groothandel ligt dit percentage een stuk hoger. Wanneer midden- en kleinbedrijven in de industrie samenwerken met andere bedrijven, betreft dit vaak samenwerking rond de inkoop van halffabrikaten of onderdelen, R&D-activiteiten of het daadwerkelijke productieproces. Er wordt daarom vooral samengewerkt met andere industriële bedrijven die deel uitmaken van dezelfde productieketen.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Ondernemen in de Industrie 2003'. Deze publicatie (bestelnummer A200208,  EUR 40,-) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap .


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemen in de Industrie 2003

11 maart 2003

Het rapport 'Ondernemen in de Industrie 2003' geeft een overzicht van de structuur, trends en verwachte omzet- en winstontwikkeling van de industrie en de daarin onderscheiden deelsectoren.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. M.J. Overweel, drs. R.M. Braaksma, ir. C.C. van de Graaff

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer