Wat is de ontwikkeling van het aantal ondernemers?

26 februari 2003

Er is vanuit de onderzoekswereld en de beleidswereld behoefte om het begrip 'ondernemerschap' een plaats te geven in de economische modellen. Binnen het EIM Scales programma (Scientific AnaLysis of Entrepreneurship and SMEs) is het mogelijk de ontwikkeling van ondernemerschap te bestuderen. In deze documentatie beschrijven we de huidige versie van de module die EIM hierbij hanteert.

Op basis van gegeven economische ontwikkelingen is het met de module mogelijk te bekijken welke kant het opgaat met ondernemerschap. Zijn de huidige economische vooruitzichten gunstiger of minder gunstig voor ondernemerschap? Met de module kunnen tevens diverse economische scenario's doorberekend worden, waarin onderscheid gemaakt wordt naar sector en grootteklasse. De module is met name geconstrueerd in aansluiting op het bij EIM ontwikkelde PRISMA model zoals gedocumenteerd in De Wit (2001), maar kan in feite aangesloten worden op elk ander macro-economisch model. Deze documentatie besluit met een toepassing. Er worden prognoses gegeven voor de ontwikkeling van ondernemerschap in de periode 2003-2006.

U kunt het onderzoeksrapport gratis downloaden op de kennissite www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Wat is de ontwikkeling van het aantal ondernemers?

25 februari 2003

In deze documentatie beschrijven we de module die EIM hanteert bij onderzoek naar de ontwikkeling van ondernemerschap. De module sluit aan bij het PRISMA model, dat ook door EIM ontwikkeld is. Hierdoor kunnen tevens economische scenario's doorberekend worden, waarin onderscheid gemaakt wordt naar sector en grootteklasse.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. G. de Wit, dr. N.S. Bosma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer