Vrouwelijke ondernemers voeren strakker personeelsbeleid

14 februari 2003

Als het aankomt op personeelsbeleid lijken vrouwelijke ondernemers meer beheersend dan hun mannelijke collega's. Bedrijven die worden geleid door vrouwen worden gekenmerkt door een lagere participatie van werknemers in het besluitvormingsproces, een hogere mate van centralisatie en directe in plaats van indirecte supervisie in vergelijking met bedrijven die worden geleid door mannen. Dit blijkt uit recent onderzoek van EIM.

Commitment of controle?

Er zijn verschillende manieren waarop een ondernemer leiding kan geven aan zijn of haar personeel. Eén doelstelling kan zijn om te streven naar commitment (of toewijding) onder het personeel. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers inspraak te geven in de besluitvorming, hen goed te informeren en hun veel vrijheid te geven wat betreft de uitvoering van hun taken. Een andere doelstelling is de controle van de ondernemer over de medewerkers en het productieproces te handhaven of te versterken. Hierbij geeft de ondernemer weinig bevoegdheden uit handen, neemt zelf de beslissingen, en is er minder ruimte voor medewerkers om mee te denken. Veelal zal dit ten koste gaan van de toewijding van de medewerkers binnen het bedrijf.

Vrouwelijke ondernemers leggen nadruk op controle

Verschillende onderzoeken hebben gesuggereerd dat vrouwelijke ondernemers veelal de nadruk leggen op commitment, terwijl mannelijke ondernemers eerder controle zullen nastreven. Verrassend is dat uit recent onderzoek van onderzoeksbureau EIM het tegenovergestelde blijkt: vrouwelijke ondernemers zijn eerder geneigd hun medewerkers te controleren dan mannelijke ondernemers. Dit zou kunnen samenhangen met de kleinere bereidheid van vrouwelijke ondernemers om risico te nemen.

Het onderzoek maakt gebruik van een panel waarin gegevens zijn opgenomen van meer dan 3.500 Nederlandse bedrijven. Voor deze studie is specifiek gebruikgemaakt van een deelset met metingen over de jaren 1998 tot 2001.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Commitment or control? Human Resource Management in female- and male-led businesses'. Deze strategische verkenning (bestelnummer B200206, EUR 30,-) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Leave this field empty

Auteur(s):

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer