Gematigde afzetverwachtingen voor het MKB in 2003

06 februari 2003

EIM verwacht dat de afzet van het midden- en kleinbedrijf dit jaar met 0,75% zal toenemen. Na een afzetdaling in 2002 van 0,75% duidt dit op enige verbetering, maar er blijft toch sprake van een gematigde afzetgroei. De groei van de binnenlandse afzet blijft dit jaar met 0,25% zeer bescheiden, de investeringsafzet van het MKB loopt verder terug. De business-to-business-afzet blijft vrijwel op het niveau van het vorige jaar met een groei van 0,25%. Alleen de afzet van consumentengoederen groeit met 1,25%. Verder wordt voor de exportafzet bij het MKB een toename van 2,5% verwacht. Dit blijkt uit prognoses van EIM.

Nauwelijks winststijging in 2003

Voor 2003 wordt er gemiddeld genomen nauwelijks winststijging voorzien in het MKB. Het MKB omvat alle bedrijven met minder dan 100 werknemers, goed voor 37,5 miljard euro winst, ofwel 8% van het BBP. De perspectieven voor 2004 zijn gunstiger. Door het aantrekken van de bedrijvigheid en een gematigder loonkostenontwikkeling  onder invloed van de toegenomen werkloosheid zal de winststijging in 2004 uitkomen op 4,25%.

Herstel in 2004

Voor 2004 wordt er een herstel van de afzetgroei bij het MKB verwacht, bij een verbetering van de internationale conjunctuur. Zowel bij het MKB als het grootbedrijf trekt de export aan. Door verbeterde productiemogelijkheden neemt ook de investeringsafzet van het MKB weer toe. De consumptieve afzet neemt verder toe en ook de intermediaire afzet laat een herstel zien. Deze ontwikkelingen leiden tot een afzetstijging bij het MKB van 2,25% in 2004.

Groeivertragingen werken door op werkgelegenheidsontwikkeling

Het duurt enige tijd voordat vertragingen in de groei tot uitdrukking komen in de werkgelegenheid. Dat leverde in 2002 een lage arbeidsproductiviteitsverbetering op in het MKB. Dit jaar is er sprake van een betere aanpassing van de factor arbeid aan de productie in het MKB dan vorig jaar, maar de arbeidsproductiviteitsgroei in het MKB blijft met 0,5% bescheiden. Zodra in 2004 de afzetgroei aantrekt, zal de arbeidsproductiviteit verder toenemen.

Informatie

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de Minirapportage 'Ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf in de periode 2002-2004', die u gratis kunt downloaden via de website: www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap  

 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf in de periode 2002-2004

06 februari 2003

Uit ramingen van EIM blijkt een gematigde afzetverwachting voor het MKB in 2003; er is nauwelijks winststijging. Bij verbetering van de internationale conjunctuur wordt een herstel verwacht dat leidt tot een afzetstijging bij het MKB van 2,25% in 2004. De groeivertraging werkt door op de werkgelegenheidsontwikkeling. De arbeidsproductiviteitsgroei in het MKB is met 0,5% bijzonder matig.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. H.H.M. Peeters

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer