Meer oudere starters

04 februari 2003

Het aandeel oudere starters is de laatste jaren licht toegenomen. Begin jaren negentig was 8% van de starters 50 jaar of ouder, in 2000 is dit aandeel gestegen naar zo'n 11%. Dit betekent dat jaarlijks ongeveer 5.000 vijftigplussers een eigen bedrijf beginnen, zo blijkt uit onderzoek van EIM.

Oudere starters zijn doorgaans hoogopgeleid

Het zijn veelal mannen die op latere leeftijd met een eigen bedrijf beginnen. De groep kenmerkt zich door een relatief hoog opleidingsniveau; maar liefst twee derde van de oudere starters heeft een opleiding genoten op HBO- of WO-niveau, terwijl dit onder de groep starters jonger dan 50 jaar 'slechts' op een derde ligt. Dit verschil in opleidingsniveau is over de jaren heen behoorlijk groter geworden. Daarnaast constateren we dat veel van de vijftigplussers een eigen bedrijf beginnen in de zakelijke dienstverlening. Veelal betreft het een adviesbureau, waarvan de werkzaamheden in het verlengde liggen van de werkervaring die de starter heeft opgedaan in bijvoorbeeld een baan in loondienst.

Start vaker noodgedwongen

Het onderzoek wijst uit dat oudere starters vaker dan hun jongere collega‚Äôs starten vanuit negatieve overwegingen, zoals (dreigende) werkloosheid of uit nood. Mogelijk dat de ondernemer zijn/haar leeftijd als een risicofactor beschouwt om nog enige jaren als werknemer actief te zijn. Weliswaar geeft ongeveer de helft van de oudere starters aan dat zij het ondernemerschap als een uitdaging zien, maar de behoefte om het bedrijf te laten groeien is beperkt. Het gaat hen meer om het behouden van een overzichtelijk bedrijf, waarvan de inkomsten als bijverdienste kunnen worden beschouwd. De beperktere ambities kunnen mede ingegeven zijn door de inschatting van de eigen kwaliteiten. Oudere starters achten zichzelf minder risicogeneigd en staan minder open voor nieuwe ontwikkelingen. Desondanks realiseren relatief veel oudere starters na een aantal jaren groei in werk-gelegenheid.

Informatie

Het onderzoek is op verzoek van de raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap uitgevoerd, in het kader van het programma MKB en Ondernemerschap.
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de Minirapportage 'De oudere starter in Nederland', die u gratis kunt downloaden via de website: www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

De oudere starter in Nederland

04 februari 2003

Het aandeel oudere starters is in de loop van de jaren negentig licht toegenomen van 8% begin jaren negentig naar zo'n 11% in 2000. Dit betekent dat jaarlijks ongeveer 5.000 mensen van 50 jaar of ouder een eigen bedrijf beginnen. De groep oudere starters kenmerkt zich door het grote aandeel mannen die relatief hoog zijn opgeleid en veelal werkzaam zijn in de zakelijke dienstverlening. Deze mini-rapportage schetst een beeld van de kenmerken en de ontwikkelingen van deze specifieke groep starters.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. H.W. Stigter

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer