Sterke afname startende ondernemers

17 oktober 2002

De ongunstige economische situatie in Nederland doet het aantal starters sterk afnemen. In 2001 waren er al 6.000 starters minder dan in het topjaar 2000. Dit jaar zal het aantal starters met nog eens 8.000 afnemen tot een relatief bescheiden aantal van 40.000. Hiermee is Nederland terug op het niveau van 1996. Dit en meer nieuws is te vinden in het rapport Kleinschalig Ondernemen van onderzoeksbureau EIM.

Het MKB verliest 6.000 banen

Starters zijn belangrijk voor de banencreatie in het MKB. Mede door de daling van het aantal starters, neemt de werkgelegenheid in het MKB dit jaar sinds zeer lange tijd weer af. Dit jaar gaan er per saldo circa 6.000 banen verloren in het MKB. Ook de terughoudendheid van bestaande bedrijven om nieuw personeel aan te nemen, is ongunstig voor de werkgelegenheidsontwikkeling in het MKB.
De terugval is het grootst in de zakelijke dienstverlening en de communicatiesector. Ook in de bouwsector is een daling van het aantal starters ingezet. Hier lijkt de onstuimige groei van het aantal ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel) sterk aan het afzwakken.

Toename faillissementen

Opvallend is vooralsnog dat het aantal bedrijven die stoppen nog niet toeneemt. Het aantal banen dat verloren gaat door opheffing van bedrijven, wijkt in 2002 weinig af van voorgaande jaren. Wel is het aantal dat moet stoppen door een faillissement toegenomen. Dit jaar wordt circa 8% van de bedrijfsopheffingen veroorzaakt door een faillissement, terwijl dit vorig jaar nog maar 6% bedroeg.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Kleinschalig Ondernemen 2002'. Deze publicatie (bestelnummer A200202, EUR 60,-) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.

tabel     Aantal starters in 1999, 2000, 2001 en 2002

 

1999

2000

2001

2001

2002

 

aantal starters

aantal starters

sector

per jaar

in het eerste halfjaar

industrie

2.748

2.912

2.268

1.517

1.260

bouw

7.167

9.238

8.989

5.621

4.553

groothandel

5.569

4.950

4.222

2.428

2.220

detailhandel

4.540

5.266

4.902

3.274

3.094

horeca

2.095

2.053

1.837

1.299

1.129

autosector

   738

   870

   869

   748

   704

transport en communicatie

2.251

2.498

2.685

1.601

1.143

zakelijke en overige diensten

22.115

26.006

21.510

12.449

10.449

totaal particulier bedrijfsleven

47.223

53.793

47.282

28.937

24.552

Bron: EIM, 2002.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Kleinschalig Ondernemen 2002

10 oktober 2002

In Kleinschalig Ondernemen 2002 wordt een actueel beeld geschetst van de structuur en de ontwikkelingen van het Nederlandse MKB. Naast het neerzetten van een economisch structuurbeeld, wordt ook een prognose gegeven voor de jaren 2002 en 2003 van de verwachte economische ontwikkelingen. Hierbij wordt onder andere ingegaan op omzet-, winst- en kostenontwikkelingen. Ook is er aandacht voor financiering, inkomensontwikkeling van zelfstandigen, investeringsontwikkelingen en MKB-ontwikkelingen uitgesplitst naar regio.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer