Zzp'er aanzienlijk professioneler geworden

01 oktober 2002

Uit panelonderzoek van EIM en TNO-Arbeid blijkt dat, na een eerdere peiling in 1999, de groep zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in 2001 aanzienlijk professioneler is geworden. Dit blijkt onder andere uit de manier waarop zij aan opdrachten komen, de werkvoorraad die zij hebben, de wijze waarop zij hun tarief vaststellen en het aantal opdrachtgevers voor wie zij werken.

Vergeleken met de eerdere meting, werven de leden van het zzp-panel meer gericht en worden ze zelf eerder door opdrachtgevers benaderd. Ook hun werkvoorraad is groter, en zij zeggen in meerderheid hun tarief zelf vast te kunnen stellen op een marktconform niveau.
Zzp'ers moeten vooral in de bouwnijverheid, de industrie, de transportsector, de zorg en de zakelijke dienstverlening gezocht worden. In de overige sectoren komen overigens ook ondernemers zonder personeel voor. Maar daar heeft men niet de snelle aanwas gekend als in de bouwnijverheid, de industrie de zorg en de transportsector en de zakelijke dienstverlening. Zij worden in het rapport traditionele zelfstandigen zonder personeel genoemd. Het onderscheid tussen de 'traditionele' en de 'nieuwe' groepen zzp'ers blijkt vooral uit de frequentie van samenwerking en het gegeven dat de 'nieuwe' zelfstandigen vaker oudedagsvoorzieningen hebben getroffen dan de traditionele  zelfstandigen zonder perso-neel.

Onduidelijkheid over hun status als zelfstandige blijft een knelpunt. Daarnaast is de aansluitingsgraad van de 'nieuwe' zzp'ers laag. Hierdoor zijn ze ondervertegenwoordigd in de Nederlandse overlegstructuren.
Zelfstandigen in de sectoren waar de arborisico's hoog zijn, zoals bijvoorbeeld de bouwnijverheid en de industrie, zijn zich van die risico's bewust en nemen in het algemeen maatregelen. Oudere  zzp'ers besteden echter gemiddeld genomen minder aandacht aan de arbeidsomstandigheden en dan met name op het gebied van veiligheid.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'ZZP'ers in de tijd gevolgd'. Deze publicatie (bestelnummer A200204, EUR 25,-) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

ZZP'ers in de tijd gevolgd

01 oktober 2002

EIM heeft tezamen met TNO-Arbeid een tweede meting onder het zzp-panel door het NIPO laten verrichten. De uitkomsten zijn als volgt: vergeleken met twee jaar geleden zijn de zzp'ers aanzienlijk professioneler geworden. dit blijkt uit het feit dat een groter aantal zelf zijn tarieven kan vaststellen en dat de tarieven aanzienlijk gestegen zijn. Zzp'ers maken doorgaans lange werkweken. Onduidelijkheid over de status als zelfstandige blijft voor een aanzienlijk aantal zzp'ers een knelpunt. De organisatiestructuur van de zzp'ers is laag. Mede daardoor zijn ze ondervertegenwoordigd in de Nederlandse overlegstructuren.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. J. de Muijnck, drs. M.J. Overweel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer