Werkgelegenheid in het MKB loopt terug

20 september 2002


De werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf (MKB) neemt in 2002 voor het eerst sinds vele jaren af. De afname is het sterkst in de industrie. In de detailhandel is nog wel sprake van werkgelegenheidsgroei. In veel sectoren is sprake van stabilisatie van werkgelegenheid. Hoewel voor volgend jaar verwacht wordt dat de groei in Nederland aantrekt, wordt in het MKB geen substantiƫle werkgelegenheidsgroei verwacht. Dit blijkt uit het rapport Kleinschalig Ondernemen 2002 van EIM, dat binnenkort verschijnt. Dit rapport is gebaseerd op een doorrekening van de Macro-Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau.

Ondernemers voorzichtig

Hoewel veel Nederlandse ondernemers niet pessimistisch zijn over de nabije toekomst van hun bedrijf, blijken zij wel terughoudend in hun bedrijfsbeleid, bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuw personeel. Ook worden de minder urgente investeringen uitgesteld, waardoor de totale investeringen dit jaar iets afnemen. Ook potentiƫle nieuwe ondernemers zijn voorzichtig geworden. Sinds 2001 neemt het aantal starters af onder invloed van minder gunstige omzetverwachtingen.

Minieme omzetgroei

De volumegroei van de omzet van het Nederlandse MKB zal in 2002 met 1% nog net in de plus belanden. Een gematigde groei van de consumptieve bestedingen houdt de omzetgroei nog enigszins op gang. Veel sectoren kunnen een kleine omzetstijging realiseren. Enkele sectoren, waaronder de horeca en bepaalde delen van de detailhandel, moeten een daling van het omzetvolume noteren. De bescheiden omzetgroei in het MKB vertaalt zich in een kleine winstgroei van 2,5%. Het winstaandeel als percentage van de omzet is zelfs gedaald.
Volgend jaar wordt, onder invloed van een aantrekkende internationale conjunctuur, een herstel van de omzetgroei verwacht. Voor de werkgelegenheidsgroei en de winstgroei zal dit voorlopig nog geen duidelijk positieve impulsen opleveren.

Informatie

Meer informatie vindt u in de tabellen hieronder en in de EIM-publicatie 'Kleinschalig Ondernemen 2002' die in oktober verschijnt. Deze publicatie (bestelnummer A200202, 60 euro) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie na verschijnen ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap.
Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Kleinschalig Ondernemen 2002

10 oktober 2002

In Kleinschalig Ondernemen 2002 wordt een actueel beeld geschetst van de structuur en de ontwikkelingen van het Nederlandse MKB. Naast het neerzetten van een economisch structuurbeeld, wordt ook een prognose gegeven voor de jaren 2002 en 2003 van de verwachte economische ontwikkelingen. Hierbij wordt onder andere ingegaan op omzet-, winst- en kostenontwikkelingen. Ook is er aandacht voor financiering, inkomensontwikkeling van zelfstandigen, investeringsontwikkelingen en MKB-ontwikkelingen uitgesplitst naar regio.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer