MKB betaalt meeste belasting

19 september 2002

 

Het kleinschalige bedrijfsleven had in 2000 een aandeel van ruim 50% in de belasting (21 miljard euro) die het Nederlandse bedrijfsleven over de winst betaalde in de vorm van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Tegenover de betaalde belasting stond een bedrag van een kleine 4 miljard aan subsidies en belastingfaciliteiten. Het aandeel van de kleine en middelgrote bedrijven hierin was bijna 70%. Dit blijkt uit onderzoek dat EIM heeft verricht.

Kleine bedrijven hebben relatief groot aandeel in betaalde winstbelasting

Ruim de helft (53%) van de betaalde winstbelasting is afkomstig van bedrijven tot 100 werknemers. Dit aandeel is hoger dan het aandeel van deze bedrijven in het binnenlands product. Bedrijven die inkomstenbelasting betalen, hebben echter een groot aandeel in betaalde winstbelasting van het kleinschalige bedrijfsleven (42%). Dit zijn kleine ondernemers van eenmanszaken en vennootschappen onder firma. Bedrijven tot 100 werknemers in de landbouw, zorgsector, detailhandel en horeca betalen in overwegende mate inkomstenbelasting, die in de andere sectoren vooral vennootschapsbelasting. Het betreft dan vooral bv’s en nv’s. Terwijl MKB-ondernemers vrijwel volledig bijdragen aan de betaalde inkomstenbelasting van ondernemers met winstinkomen zijn zij met betrekking tot de vennootschapsbelasting goed voor 42% van de opbrengst. De rest van de vennootschapsbelasting wordt opgebracht door de grote bedrijven (> 100 werknemers).

MKB profiteert sterk van subsidies en belastingfaciliteiten

EIM heeft ook een aantal belangrijke subsidies en belastingfaciliteiten voor ondernemers bekeken. Het betrof hier tegemoetkomingen op het terrein van energie en milieu, technologie, investeringen, export, loonkosten (SPAK), scholing en algemene ondernemersfaciliteiten. In totaal werd een bedrag van ongeveer 3,9 miljard euro verstrekt. De algemene ondernemersfaciliteiten (1,3 miljard euro) en de SPAK (0,8 miljard euro) vormden de belangrijkste regelingen. Van het totale bedrag aan subsidies en faciliteiten kwam 71% terecht bij het MKB.

Informatie

Meer informatie vindt u in de tabellen hieronder en in de Minirapportages Winstbelasting naar sector en grootteklasse en Omvang subsidies en faciliteiten per sector en grootteklasse.

 

tabel 1
betaalde belasting over de winst en ontvangen subsidies en verleende faciliteiten
 
VpB
IB
Totaal
subsidies/ faciliteiten
landbouw
1%
8%
2%
12%
delfstoffenvorming
8%
0%
6%
0%
industrie
21%
4%
18%
25%
nutsbedrijven
0%
0%
0%
1%
bouwnijverheid
8%
4%
7%
3%
autobedrijven
2%
1%
2%
2%
groothandel
15%
3%
13%
9%
detailhandel
3%
7%
4%
7%
horeca
1%
2%
1%
4%
transport en communicatie
5%
3%
5%
5%
financiële en zakelijke diensten
26%
16%
24%
13%
overige commerciële diensten
0%
3%
1%
3%
overige diensten
10%
16%
11%
6%
indeling onbekend
0%
32%
7%
10%
totaal
100%
100%
100%
100%
groot
58%
0%
25%
11%
midden
32%
0%
25%
11%
klein
8%
100%
27%
58%
niet ingedeeld naar grootte
0%
0%
0%
2%
bedrijven Inkomstenbelasting (IB)
0%
100%
21%
51%
bedrijven Vennootschapsbelasting (VpB)
100%
0%
79%
49%
totale omvang (mld. euro's)
16,7
4,4
21,2
3,9


Bron: EIM op basis van diverse bronnen

 

tabel 2
ontvangen subsidies en verleende faciliteiten naar type
 
totaal
groot
midden
klein
niet ingedeeld
IB bedrijven
VpB bedrijven
SPAK
20%
20%
22%
21%
0%
22%
19%
energie- /milieuregelingen
10%
15%
9%
6%
52%
6%
14%
technologie
18%
33%
42%
5%
39%
0%
36%
kleinschaligheidsaftrek investeringen
5%
0%
4%
9%
3%
5%
6%
exportregelingen
8%
23%
10%
1%
6%
0%
16%
scholingsaftrek
5%
9%
12%
1%
0%
0%
9%
algemene ondernemersfaciliteiten
34%
0%
0%
57%
0%
66%
0%
totaal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
totaal bedrag (mld. euro's)
3,9
1,1
0,4
2,3
0,1
2,0
1,9

Bron: EIM op basis van diverse bronnen

Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Leave this field empty

Auteur(s):

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer