Effective knowledge transfer to SMEs

03 september 2002

 

Bedrijven die innovatiever zijn presteren over het algemeen beter dan minder innovatieve bedrijven. Het is dan ook van nationaal belang dat achterblijvende bedrijven een duwtje in de rug krijgen van de overheid om innovatiever te worden, zodat ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren en hun marktpositie versterken. EIM heeft onderzocht in hoeverre het midden- en kleinbedrijf kan worden gestimuleerd om meer kennis, bijvoorbeeld over nieuwe procestechnologie, te absorberen om deze vervolgens in te zetten voor verbetering van het bedrijfsproces.

In het onderzoek is vooral gefocust op de groep bedrijven die nauwelijks betrokken zijn bij technologische innovaties - dit zijn bedrijven die zich relatief weinig openstellen voor technologische ontwikkelingen. Deze groep kan heel moeilijk door de overheid en door intermediaire organisaties worden bereikt. Hierdoor kunnen zij qua innovativiteit niet naar een hoger niveau worden getild.

In de studie van EIM, die is verschenen als Strategische Verkenning, wordt bestudeerd in hoeverre inzichten uit marketing en kennismanagement worden gebruikt om kennisabsorptie onder de achterblijvers te stimuleren. In vier cases wordt achtereenvolgens ingegaan op de marketingdimensies interne marketing, social marketing en one-to-one-marketing, en op kennismanagement zelf. Bekeken is in hoeverre de inzichten uit deze cases kennisabsorptie kunnen beĆÆnvloeden. Daarvoor is vanuit de marketingtheorie een kennisabsorptiemodel ontwikkeld. Dit model wordt niet alleen gebruikt om meer inzicht te verschaffen op het proces van kennisabsorptie, maar ook om acties te formuleren voor stimulering ervan met behulp van de inzichten uit de cases. Deze acties variĆ«ren van uitvoering van een grote PR-campagne om bedrijven bewust te maken van het belang van innoveren tot het stimuleren van bedrijven om een intranet te implementeren. Zo kunnen organisaties het belang van aanwezige kennis en daaraan gekoppeld ook nieuwe kennis aangeven.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Effective knowledge transfer to SMEs'. Deze publicatie (bestelnummer B200202, 30 euro) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Effective knowledge transfer to SMEs

03 september 2002

EIM examined to what extent small and medium-sized enterprises may be stimulated to absorb more know-how in respect of for instance new process technology to use that know-how for in-company business process upgrading. The study focuses primarily on the cluster of businesses hardly involved in technological innovation, and examines to what degree knowledge about marketing and know-how management is employed to stimulate the absorption of know-how among retarded businesses.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.A.J. Kerste, drs. A.P. Muizer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer