Gunstig groeiperspectief voor MKB in komende vier jaar

30 juli 2002


De gemiddelde winstgroei van het midden- en kleinbedrijf (MKB) zal in de periode 2003-2006 circa 6% bedragen. De groei van de totale afzet komt uit op ongeveer 2,75%. Er zal een beduidende arbeidsproductiviteitsgroei gerealiseerd worden. De groei van het aantal ondernemingen zal echter beduidend geringer zijn dan in de jaren negentig. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport 'Het midden- en kleinbedrijf in de jaren 2003-2006', een groeiprognose van het MKB, die EIM op basis van het CPB-rapport 'Economische Verkenning 2003-2006' heeft gemaakt.

Gunstig groeiperspectief

De totale afzet van het midden- en kleinbedrijf stijgt met circa 2,75% gemiddeld per jaar in de periode 2003-2006. Deze afzetontwikkeling is vergelijkbaar met de ontwikkeling in het grootbedrijf. Wel blijft de exportontwikkeling van het MKB achter bij de exportontwikkeling van het grootbedrijf. Oorzaak hiervan is dat de afzet van het MKB meer is georiënteerd op de binnenlandse dan de buitenlandse markt.

Verbeterde arbeidsproductiviteitsgroei

De arbeidsproductiviteitstijging zal in de komende periode circa 2% bedragen. Hoewel deze stijging lager is dan in het grootbedrijf, is de stijging van de arbeidsproductiviteit beduidend hoger dan in de afgelopen jaren. De krapte op de arbeidsmarkt zal bedrijven ertoe dwingen om te investeren in arbeidsbesparende technieken.

Behoorlijke winststijging

De winststijging in het MKB komt in de periode 2003-2006 uit op gemiddeld 6%. Deze stijging is behoorlijk hoog, maar moet in samenhang worden gezien met het conjuncturele dieptepunt in 2002. Bij een conjuncturele opgang vanaf 2003 kan het MKB een verbetering van de winstmarge realiseren.

Groei aantal ondernemingen valt terug

De groei van het aantal ondernemingen in het MKB zal uitkomen op ruim 1,5%. Deze groei is beduidend lager dan de gemiddelde groei van 2,75% in de periode 1987-2002. Tussen sectoren zijn wel grote verschillen. Zo daalt het aantal ondernemingen in de voedings- en genotmiddelenindustrie vrij fors. Ook in de detailhandel en de autosector zal het aantal ondernemingen afnemen. In de bouw en de financiële dienstensector zal het aantal ondernemingen relatief fors stijgen.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Het midden en kleinbedrijf in de jaren 2003-2006'. Deze publicatie (bestelnummer A200201, 30 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden op de Kennissite MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Het midden- en kleinbedrijf in de jaren 2003-2006

29 juli 2002

EIM heeft op basis van het rapport 'Economische Verkenning 2003-2006' van het CPB een groeiprognose gemaakt van het MKB in de jaren 2003-2006. Er is een voorzichtig en een optimistisch scenario doorgerekend. Geconcludeerd wordt dat het MKB in het voorzichtige scenario een reële afzetgroei mag verwachten van 2,75%. Hiermee zal de groei van het MKB vergelijkbaar zijn met die in het grootbedrijf. De groei van de arbeidsproductiviteit van het MKB zal in 2003-2006 naar verwachting gemiddeld 2% bedragen en hiermee achterblijven bij die in het grootbedrijf. De groei van het aantal ondernemingen zal beduidend geringer zijn. Verwacht wordt een groei van ruim anderhalf procent. In de periode 1987-2000 lag de groei circa 1,25% hoger.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. H.H.M. Peeters

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer