Administratieve lasten bedrijven stijgen weer

15 mei 2002

 

De administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn in 2001 met 0,4% (38 miljoen euro) toegenomen. Dit blijkt uit de Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 2001 van het onderzoeksbureau EIM. Voorzitter Van Voorden van het EIM heeft het onderzoek woensdag 15 mei aangeboden aan voorzitter Schraven van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

Dit zal gebeuren tijdens een bijeenkomst waarin het bedrijfsleven met onder andere het ministerie van Economische Zaken en het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) bekijkt hoe de afgesproken vermindering van de administratieve lasten met 25% in de periode 1994-2002 alsnog in de volgende kabinetsperiode kan worden gerealiseerd. 
 
Het EIM heeft bij het opstellen van de Monitor administratieve lasten 2001 132 wetswijzigingen gevonden met gevolgen voor de administratieve lasten. Bij 109 wetswijzigingen was sprake van een verzwaring en bij 23 van een verlichting van de administratieve lasten. 
  
VNO-NCW vindt dat de verlaging van de administratieve lasten in de huidige kabinetsperiode is mislukt. Tijdens Paars I daalden ze nog met 6,3%. Tussen 1998 en 2001 is de reductie maar een magere 0,2%. Het jaar 2002 zelf geeft niet veel hoop, met ook weer nieuwe lastenverzwarende regelgeving. VNO-NCW noemt hierbij onder andere de administratieve rompslomp rond de fiscale bijtelling voor bestelauto's. 
 
De maatregelen die tijdens Paars II zijn ingezet zullen pas op termijn leiden tot vermindering van administratieve lasten. Dan gaat het om harmonisering van begrippen en om een slim gebruik van de informatie- en communicatietechnologie. VNO-NCW verwacht een forse vermindering van de administratieve lasten vanuit het project 'ICT en administratieve lasten' dat het bedrijfsleven en de departementen gezamenlijk trekken. 
 
VNO-NCW vindt dat het volgende kabinet de doelstelling van vermindering van de administratieve lasten met 25% moet handhaven. Hiervoor moet een actieplan komen. Ook is nodig dat Actal in de volgende kabinetsperiode blijft voortbestaan en kan adviseren over de administratieve lasten van voorgenomen regelgeving en - via commentaar op de departementale actieprogramma's - over de aanpak van de administratieve lasten van de bestaande regelgeving.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 2001

16 mei 2002

Dit rapport gaat in op het niveau en de samenstelling van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in 2001, en op de ontwikkeling van de administratieve lasten en samenstellende delen voor het bedrijfsleven in de periode 2000-2001.
Leave this field empty

Auteur(s): J.J. Boog, drs. M. Jansen, drs. M.J.F. Tom

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer