Van technisch-wetenschappelijk onderzoek naar meer toegepast onderzoek

28 maart 2002

 

In een onderzoek van EIM naar de innovativiteit van het middenbedrijf in de Nederlandse industrie, lijkt er sprake te zijn van een verschuiving van technisch-wetenschappelijk onderzoek (R&D) naar meer toegepast onderzoek. Dit met het doel om tot procesverbeteringen te komen en om de markt beter, sneller en op maat te kunnen bedienen.


EIM heeft een studie uitgevoerd naar de ontwikkeling van de innovativiteit van het industriële middenbedrijf (10-100 medewerkers). Daarvoor zijn de uitkomsten gebruikt van twee telefonische enquêtes onder het industriële middenbedrijf. De ontwikkeling is zichtbaar gemaakt door de scores op een uitgebreide set van innovatie-indicatoren uit 1997 te vergelijken met scores uit 2000. Deze vergelijking is zowel voor de gehele industrie gemaakt als voor 12 industriële sectoren.

Bij de verschuiving van technisch-wetenschappelijk onderzoek naar meer toegepast onderzoek spelen ICT en micro-elektronica een belangrijke rol. ICT en e-business maken het mogelijk om grote efficiency-voordelen te realiseren in het productieproces, terwijl micro-elektronica het mogelijk maakt om nieuwe functionaliteiten aan bestaande producten toe te voegen. Dit laatste betekent dat ontwikkelingen aan de outputzijde vooral gericht zijn op gedeeltelijke productvernieuwingen in plaats van op de ontwikkeling van geheel nieuwe producten. Verder blijkt uit de studie dat het gebruik van overheidsinstrumenten en de samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en instellingen sterk toenemen, hetgeen betekent dat bedrijven steeds beter de weg vinden en zich steeds meer openstellen voor elkaar. Wellicht kunnen deze laatste ontwikkelingen ook de basis vormen voor meer fundamentele productvernieuwingen.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'De innovativiteit van de Nederlandse industrie; Editie 2001: Ontwikkelingen in de tijd'. Deze publicatie (bestelnummer A200116, 30 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

De innovativiteit van de Nederlandse industrie - Editie 2001: Ontwikkelingen in de tijd

28 maart 2002

Dit rapport geeft een overzicht van de innovatiemaatstaven op sectorniveau (2-digit) in de Nederlandse industrie. Er wordt teruggekeken in de tijd en nagegaan in hoeverre de innovativiteit van het middenbedrijf (bedrijven met 10-100 werknemers) in de Nederlandse industrie is veranderd. Deze vergelijking in de tijd vindt plaats met behulp van een aantal indicatoren. Voor de meeste indicatoren geldt dat de ontwikkeling over een twee- of driejarige periode in beeld wordt gebracht.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.P. Muizer, drs. R.M. Braaksma, ir. C.C. van de Graaff

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer