Strategie speelt geen rol in groeitempo snelgroeiende bedrijven

22 maart 2002

 

In onderzoek van EIM is naar voren gekomen dat strategie geen invloed heeft op het groeitempo van snelgroeiende bedrijven. De groei wordt met name bepaald door de markt waarop deze bedrijven actief zijn. Het zijn veelal markten met veel groeipotentieel en een beperkt aantal concurrenten. Om deze markten te kunnen identificeren scannen bedrijven zeer intensief hun omgeving naar nieuwe mogelijkheden. Als er zich mogelijkheden voordoen, dan moet vervolgens snel gereageerd worden.

EIM heeft in de tweede helft van 2001 een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder middelgrote, snelgroeiende bedrijven. Uit een literatuuronderzoek komt naar voren dat het stellen van doelstellingen, strategieën en bedrijfsmiddelen belangrijke verklaringen zijn voor de gerealiseerde groei. Daarom is binnen dit onderzoek onderzocht in hoeverre dit ook opgaat voor snelgroeiende bedrijven in Nederland. Daarnaast is gekeken welke factoren de strategie beïnvloeden en hoe de productiefactoren worden verkregen.

In tegenstelling tot de verwachtingen blijkt de keuze voor een generieke strategie geen directe rol te spelen in de verklaring van de groei. De selectie van de juiste 'product-marktcombinatie' blijkt voor bedrijven met een innovatieve inslag een veel belangrijkere rol te spelen. Om deze juiste 'product-marktcombinatie' te kunnen kiezen is het van belang dat bedrijven hun omgeving goed in de gaten houden. Dit vereist dat informatie snel binnen het bedrijf wordt verspreid. Deze informatieverspreiding is ook van belang voor bedrijven met een prijsstrategie. Daarnaast spelen de beschikbare middelen en het personeel een rol bij de groei. Vooral middelen en personeel die goedkoop produceren mogelijk maken, zijn van belang. Vervolgens moeten deze middelen goed op elkaar afgestemd worden.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Growth patterns of medium-sized, fast-growing firms'. Deze publicatie (bestelnummer H200111, 21 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Growth patterns of medium-sized, fast-growing firms

21 maart 2002

This report examines rapidity of business expansion, by analysing potential organisational growth patterns, as well as potential theories explaining these patterns. Besides, the study examines sources of importance during the various growth phases. Finally, emphasis is put on the issue as to whether strategy and sources affect growth.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. R.G.M. Kemp, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer