Wetten en regels belangrijkste knelpunt bij bedrijfsuitbreidingen in het MKB

14 februari 2002

 

Uit onderzoek van EIM bv is gebleken dat bedrijven in het MKB die willen uitbreiden hierbij vaak tegen knelpunten aanlopen. De grootste belemmering vormt de wet- en regelgeving. Bezwaar- en beroepsprocedures kunnen de plannen behoorlijk in de weg staan dan wel vertragen. Ook ondervinden veel ondernemers problemen bij het werven van extra personeel en de benodigde vierkante meters.

Het onderzoek, met als titel 'Voor wie niet altijd 'Kleinduimpje' in ondernemersland wil blijven', richt zich op fysieke uitbreiding. Deze uitbreiding kan het bestaande pand betreffen, maar ook bijvoorbeeld een fusie of overname. In het onderzoek komen onder meer de redenen, knelpunten en resultaten van een bedrijfsuitbreiding aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de factoren die het uitbreidingsproces positief dan wel negatief kunnen beïnvloeden.

Bedrijfsuitbreidingen verlopen niet altijd zonder slag of stoot. Twee derde van de MKB-ondernemers die in de afgelopen 3 jaar hun bedrijf hebben uitgebreid, is tegen problemen aangelopen. Wet- en regelgeving blijkt het belangrijkste knelpunt te zijn. Vooral bedrijven in de sectoren handel en industrie hebben hier vaak mee te maken. Het is dan niet zozeer de inhoud van de regelgeving, maar het zijn vooral de door derden aangespannen beroeps- en bezwaarprocedures waar ondernemers onverwacht veel hinder van ondervinden. De snelheid waarmee deze procedures worden afgehandeld laat nogal eens te wensen over. Ook kan het beperkte aanbod van grond of geschikte bedrijfsruimte uitbreidingsplannen in de weg staan. De financiering krijgen de meeste bedrijven, vooral de grotere, zonder al te veel moeite rond. Voor starters en kleinere bedrijven kan dit tegenvallen omdat zij niet altijd voldoende zekerheden te bieden hebben.

De persoonlijkheid van de ondernemers blijkt doorslaggevend voor het slagen van de uitbreiding. Eigenschappen zoals zelfoverschatting en gebrek aan realisme hebben een negatieve impact op het succes. Visie, inzicht in de branche en haar markt, lef, besluitvaardigheid, communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen zijn ondernemerseigenschappen die van 'Kleinduimpje' een ware reus kunnen maken.

Informatie
Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Voor wie niet altijd 'Kleinduimpje' in ondernemersland wil blijven'. Deze publicatie (bestelnummer A200113, 23 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap.

Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Voor wie niet altijd 'Kleinduimpje' in ondernemersland wil blijven

14 februari 2002

Dit onderzoek verschaft inzicht in de succes- en faalfactoren bij bedrijfsuitbreiding door MKB-bedrijven zodat ondernemers, die vanuit een bepaalde start- of basispositie gestart zijn, hun mogelijkheden verder kunnen ontwikkelen. Onder uitbreiding worden de volgende vormen verstaan: uitbreiding van het bestaande pand, verhuizing naar een groter pand, uitbreiding van het aantal vestigingen, en fusie of overname.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.H.H.M. Mensen

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer