Jonge bedrijven investeren veelal niet strategisch

23 januari 2002

 

Van de ondernemers die in 1994 met hun bedrijf zijn gestart, heeft gemiddeld 60% investeringen gepleegd in 2001. De jonge bedrijven investeren veelal om de dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Het ontplooien van nieuwe activiteiten is minder vaak een reden om te investeren. Hiermee hebben de investeringen vooral een operationeel karakter. Dit blijkt uit onderzoek van EIM naar het investeringsgedrag van jonge bedrijven.

Jonge bedrijven investeren vooral uit operationele overwegingen

Ondernemers van jonge bedrijven investeren vooral om bestaande productiemiddelen te vervangen (door 64% genoemd). Deze investeringen zijn dan ook sterk op de korte termijn gericht; zonder vervanging komt de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming in het geding. Anders gezegd: de investering wordt veelal uit operationele overwegingen gedaan.

Investeringen in immateriële activa hebben een strategisch karakter

In 2001 heeft 34% van de jonge bedrijven geïnvesteerd in immateriële activa (opleiding, productontwikkeling, etc.). Deze investeringen hebben volgens de ondernemers een strategisch karakter en zijn meer op de toekomst gericht dan de investeringen in materiële activa. Vaak worden de investeringen in immateriële activa wel gevolgd door investeringen in materiële activa. Productontwikkeling brengt bijvoorbeeld met zich mee dat er ook een nieuwe machine moet komen om het nieuwe product te kunnen maken.


Ondernemers  van jonge bedrijven hebben vaak wel een toekomstvisie, maar geen bewuste investeringsstrategie

De meeste ondernemers hebben wel een visie op de toekomst van het bedrijf, maar niet op de investeringen die nodig zijn om de toekomstplannen te kunnen realiseren. Bovendien maken ondernemers zich eerder druk over de praktische invulling van, dan over het waarom van hun investeringen. De ondernemers die een expliciete bedrijfsstrategie hebben, blijken overigens meestal ook over een bewuste investeringsstrategie te beschikken.

Financiering van investeringen uit eigen middelen

De meerderheid van de ondernemers (70%) financiert de investeringen uit eigen middelen. De reden voor de terughoudendheid van ondernemers om vreemd vermogen aan te trekken, heeft ermee te maken dat zij verwachten dat de bank de zeggenschap over de eigen onderneming wel eens (deels) zou kunnen overnemen. De keuze voor zelffinanciering zou kunnen leiden tot vertraging in de groei en ontwikkeling van de onderneming.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Waarom investeren jonge bedrijven?'. Deze publicatie (bestelnummer A200111, 20 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Waarom investeren jonge bedrijven?

23 januari 2002

Dit rapport gaat in op de gedragsaspecten van jonge bedrijven in het midden- en kleinbedrijf bij het investeren. De beweegredenen die de ondernemers van jonge bedrijven hebben bij het plegen van investeringen worden hierbij in kaart gebracht.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.A.J. Kerste, drs. M.J. Overweel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer