Detailhandel groeit verder

22 januari 2002

 

Voor de detailhandel is het jaar 2001 positief verlopen. De omzetgroei zal uitkomen op 5,5% ten opzichte van 2000. Dit betekent dat consumenten in 2001 zo'n 72 miljard euro in de institutionele detailhandel (= gevestigde detailhandel, ambulante handel en postorderbedrijven/internetbedrijven) hebben uitgegeven. Dat is bijna 90% van de totale detailhandelsomzet. De institutionele detailhandelsomzet is gerealiseerd door ruim 84.000 actieve ondernemingen en 480.000 werkzame personen, uitgedrukt in volle arbeidsjaren.

Voor 2002 wordt ongeveer dezelfde omzetgroei verwacht als in 2001. Dit blijkt onder meer uit de vandaag verschenen publicatie 'Ondernemen in de Detailhandel 2002' van het onderzoeksbureau EIM. In deze publicatie zijn met name trends en prognoses voor de detailhandel als geheel en voor de deelsectoren food, mode, wonen/entertainment, overige non-food en niet-winkelverkoop opgenomen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in belangstelling

Vanuit het bedrijfsleven en ook vanuit de detailhandel neemt de aandacht voor het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen toe. Met maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt bedoeld dat een bedrijf bewust en structureel inhoud geeft aan zijn maatschappelijke rol door bovenop de wettelijke verplichtingen een toegevoegde waarde voor zichzelf en de maatschappij te creëren. Consumenten, aandeelhouders en andere belanghebbenden verlangen dit ook steeds meer. Voorbeelden van productgroepen waarmee detailhandelsbedrijven verantwoord ondernemen, zijn: de biologische producten die in foodwinkels, supermarkten  en op biologische warenmarkten te vinden zijn, de niet met kinderarbeid geproduceerde kleding die in veel kledingwinkels te koop is, en de milieuvriendelijke en duurzame bouwstoffen, waaronder verven, die in een aantal doe-het-zelfkanalen in het assortiment zijn opgenomen.

Veel moeilijk vervulbare vacatures

In 2001 heeft de detailhandel naar schatting circa 124.000 vacatures, evenals in 2000. Sinds 1997 is het aantal moeilijk vervulbare vacatures toegenomen. Steeds meer bedrijven hebben vacatures die langer dan drie maanden openstaan, en veel werkgevers ervaren hun vacatures als moeilijk vervulbaar. De meest gevraagde functie in de detailhandel (bijna 60% van alle vacatures) is die van verkoopmedewerker. Detailhandelsbedrijven proberen vooral via informele kanalen in hun vacatures te voorzien, zoals spontane sollicitaties, raamadvertenties en werving via het eigen personeel. De werving via het arbeidsbureau speelt in de praktijk nauwelijks een rol.

Prognoses

De verwachting is dat het jaar 2002 voor de gemiddelde ondernemer in de detailhandel ongeveer dezelfde omzetgroei zal laten zien als 2001. De non-foodbranches groeien in omzet sterker (6 à 7%) dan de foodbranches (3 à 4%). In alle branches is de groei meer aanwezig bij het midden- en kleinbedrijf dan bij het grootbedrijf, met uitzondering van het foodcluster, waar de omgekeerde situatie zich voordoet. Met name door sterke kostenstijgingen blijft in alle branches de winstgroei achter bij de omzetgroei.

Bestellen

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Ondernemen in de Detailhandel 2002' die een overzicht van de trends en prognoses voor de detailhandel als geheel en voor de deelsectoren food, mode, wonen/entertainment, overige non-food en niet-winkelverkoop biedt. De publicatie (bestelnummer A200108, 39 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap. Vergelijkbare publicaties zijn voorhanden over de sectoren diensten, ambacht, groothandel en industrie.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemen in de Detailhandel 2002

22 januari 2002

De rapportage schetst een actueel beeld van de detailhandel in Nederland. In dit onderzoek komt de plaats van de detailhandel in de nationale economie aan de orde en wordt de Nederlandse detailhandel op hoofdpunten vergeleken met die van andere landen van de Europese Unie. Tot slot wordt ingegaan op de structuur, de trends en prognoses voor 2001 en 2002.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.J. Van der Velden

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer