Matige groei commerciële dienstverlening in 2002

22 januari 2002

 

De inmiddels zichtbare economische groeivertraging heeft ook in de dienstverlening haar effect niet gemist. Desalniettemin blijft de dienstensector het beter doen dan de overige sectoren van de economie.

De verwachte ontwikkeling voor de commerciëledienstensector is een lichte groei van de omzet in 2002. Naar verwachting groeit deze omzet met circa 2%, terwijl de groei van het particuliere bedrijfsleven in het algemeen daarbij achterblijft. Ook de werkgelegenheid in de dienstensector zal meer dan gemiddeld toenemen. Ten slotte zijn ook de winstvooruitzichten gunstig: dit jaar zal in de dienstverlening nog een groei van 2,5% worden gerealiseerd, terwijl de winstontwikkeling in de overige sectoren (met name industrie, groothandel en detailhandel) stabiliseert. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

De commerciëledienstensector is belangrijk voor de Nederlandse economie. Sinds tientallen jaren is het de belangrijkste groeisector en daarmee de motor van veel bedrijvigheid. In 2000 namen commerciële dienstverleners al bijna 47% van de totale werkgelegenheid in het particuliere bedrijfsleven voor hun rekening.

Binnen de commerciële dienstverlening valt op dat communicatiebedrijven een bovengemiddelde groei weten te realiseren. Hoewel  de groei van internetgerelateerde bedrijven sterk afneemt, en ook de telecomsector in een recessie verkeert, zal deze branche haar omzetvolume in 2002 met circa 5% zien toenemen.

Ten slotte blijft een groot tekort bestaan aan personeel, met name aan gekwalificeerde arbeidskrachten. In de dienstensector wordt dit probleem sterk gevoeld. Dit kan de groei in 2002 afremmen. Ten behoeve van de verbetering van de wervingskracht en het imago streven bedrijven steeds meer naar het scheppen van goede arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleidingsmogelijkheden (mede gericht op deze doelgroepen). Verwacht wordt dat bij de werving van personeel de aandacht ook meer gericht zal worden op andere doelgroepen, zoals herintreders (vrouwen en senioren) en allochtonen.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Ondernemen in de Diensten 2002', welke een overzicht geeft van de structuur van deze sector en uitgebreid ingaat op prognoses en trends voor de korte en middellange termijn. Deze publicatie (bestelnummer A200109, 39 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemen in de Diensten 2002

22 januari 2002

Deze rapportage schetst een actueel beeld van de dienstensector in Nederland en vormt een unieke oriëntatie op de sector en de verschillende deelsectoren. Tevens komen trends en prognoses voor 2001 en 2002 aan bod.
Leave this field empty

Auteur(s): G. de Jong, P.A. van Eck van der Sluijs, drs. H.W. Stigter, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer