Stimuleringsregelingen MKB moeilijk objectief te evalueren

18 januari 2002

 

De effectiviteit van het overheidsinstrumentarium ter stimulering van het midden- en kleinbedrijf (MKB) kan niet goed objectief worden beoordeeld. Van veel stimulerings-regelingen voor het MKB zijn namelijk geen kwantitatieve doelstellingen bekend. Bij de instelling van regelingen worden wel doelstellingen geformuleerd, maar deze zijn veelal vrij algemeen van aard en niet gekwantificeerd. Hierdoor is het moeilijk om objectief te beoordelen in hoeverre deze doelstellingen worden bereikt.

Dit blijkt uit het onderzoek 'Stimulering van het MKB - De effectiviteit van het beleidsinstrumentarium' van EIM. Deze conclusie wordt ook onderschreven door een recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Aansluiting stimuleringsregelingen op behoefte van MKB lijkt goed

In het onderzoek is verder aandacht besteed aan de belangrijkste stimuleringsmaatregelen voor het MKB op de beleidsvelden financiering, innovatie en export. De regelingen op deze beleidsvelden voorzien in een duidelijke behoefte van MKB-bedrijven. Op het beleidsveld financiering bijvoorbeeld zijn de verschillende financieringsregelingen toegesneden op de door MKB-bedrijven ervaren financieringsproblemen.

Administratieve lasten van stimuleringsregelingen worden als een knelpunt ervaren

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat vooral bij krediet- en verzekeringsregelingen de administratieve lasten door MKB-bedrijven als een knelpunt worden ervaren. De administratieve lasten voor fiscale en subsidieregelingen zijn in verhouding tot de krediet- en verzekeringsregelingen laag. Aan de toekenning van de meest gebruikte fiscale regelingen zijn geen complexe en uitgebreide voorwaarden en criteria verbonden. Verder is het voordeel dat accountants van MKB-bedrijven in het algemeen goed op de hoogte zijn van fiscale regelingen en de daaraan verbonden voorwaarden.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Stimulering van het MKB - De effectiviteit van het beleidsinstrumentarium'. Deze publicatie (bestelnummer A200110, 23 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Stimulering van het MKB

17 januari 2002

MKB-bedrijven komen tal van belemmeringen en knelpunten in de bedrijfsvoering tegen. De overheid kan, door verschillende beleidsinstrumenten in te zetten, bijdragen aan het verminderen van deze knelpunten. Dit rapport onderzoekt wat de effectiviteit van het huidige overheidsinstrumentarium voor het MKB-bedrijf op de beleidsvelden innovatie, export en financiering is.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. E.A. van Noort, ir. C.C. van de Graaff

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer