Omzetgroei in groothandel loopt in 2002 verder terug

10 januari 2002

 

De groei van de groothandelsomzet, die in 2001 nog 4,75% bedroeg, zal in 2002 verder teruglopen, en wel tot 3,5%. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn de teruggang in de Nederlandse industrie en de geringe groei van de wereldhandel. De groothandelsomzet zal naar verwachting in het jaar 2002 ruim 265 miljard euro (584 miljard gulden) gaan bedragen. Daarvan wordt 40% door export gerealiseerd. In de Nederlandse groothandelssector werken een half miljoen mensen. Er zullen ondanks de minder gunstige economische vooruitzichten 7.500 arbeidsplaatsen bijkomen. De winstdaling in 2001 wordt omgezet in een kleine stijging met 0,5% in 2002. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Belangrijkste trends

De belangrijkste trends in de groothandel zijn momenteel:

  • Internationalisering, die vaak uitmondt in schaalvergroting en intensieve samenwerkingsvormen.
  • Streven naar kostenbeheersing vanwege de krappere marges.
  • Functieverbreding richting toeleveranciers en afnemers met behulp van e-commerce.
Wat vraagt momenteel vooral de aandacht van de ondernemer?

De belangrijkste aandachtspunten voor de Nederlandse groothandelaar zijn:

  • Internationale samenwerking realiseren.
  • Inspelen op de druk van de afnemer om meer en meer maatwerk afgeleverd te krijgen, maar dan wel tegen 'massacondities'.
  • Het snel benutten van kansen om via internet de concurrentiepositie te versterken.
  • Geschikt personeel vinden in een nog altijd gespannen arbeidsmarkt.
Rapport geeft ook trends en prognoses in subsectoren

Het EIM-onderzoek schetst de structuur van de groothandel en bevat prognoses en trends voor de jaren 2000-2002. Er wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de kosten en opbrengsten in het jaar 2000. Trends en ontwikkelingen zijn beschreven voor de subsectoren agrarische producten en levende dieren, grondstoffen en halffabrikaten, kapitaalgoederen, bouwmaterialen, consumentenproducten food en consumentenproducten non-food. 

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Ondernemen in de Groothandel 2002', welke een overzicht geeft van de structuur van de groothandel en prognoses en trends bevat voor de korte en middellange termijn. Deze publicatie (bestelnummer A200107, 39 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap. Vergelijkbare publicaties zijn voorhanden over de sectoren detailhandel, diensten, industrie en ambacht.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemen in de Groothandel 2002

09 januari 2002

Dit rapport verschaft een actueel beeld van de trends en ontwikkelingen binnen de groothandelssector. De groei van de groothandelsomzet, die in 2001 nog 4,75% bedroeg, loopt in 2002 verder terug. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn de teruggang in de Nederlandse industrie en de geringe groei van de wereldhandel. 40% van de groothandelsomzet wordt door export gerealiseerd. In de Nederlandse groothandelssector werken een half miljoen mensen. Er zullen ondanks de minder gunstige economische vooruitzichten 7.500 arbeidsplaatsen bijkomen. De winstdaling in 2001 wordt omgezet in een kleine stijging in 2002.
Leave this field empty

Auteur(s): G. de Jong

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer