De prognose voor het ambacht: teruglopende groei

18 december 2001

 

De verwachte ontwikkeling voor het ambachtelijke bedrijfsleven in 2001 en 2002 is een lichte groei van de omzet. Dit jaar zal de omzet naar verwachting groeien met iets minder dan 2%, volgend jaar met iets méér dan 2%.

Dat ligt beneden de prognose voor het totale particuliere bedrijfsleven: die behelst een omzetgroei van ongeveer 3,5%. Het ambacht blijft de industrie nog voor, maar groeit naar verwachting minder dan groothandel, detailhandel, bouw en dienstverlening. De inmiddels zichtbare groeivertraging heeft ook in het ambachtelijke bedrijfsleven haar effect niet gemist. De maaksector binnen het ambacht levert ook aan exporterende bedrijven, en ondervindt de gevolgen van de stagnerende uitvoer. Daarnaast heeft het garagebedrijf te maken met een terugval na de in de beide voorgaande jaren geboekte recordomzetten. De prognose voor de werkgelegenheid in het ambacht is een lichte groei: bijna 1%. De sector blijft daarmee enigszins achter bij het gemiddelde van het particuliere bedrijfsleven, en neemt een tussenpositie in tussen enerzijds industrie en bouw (minder groei) en anderzijds handel en dienstverlening (meer groei). De vooruitzichten voor de winst in het ambacht zijn daarentegen beter dan gemiddeld: een toename van rond de 3% in 2001 én 2002. Dit blijkt uit het onderzoek 'Ondernemen in het Ambacht 2002' van EIM.

Omzetontwikkeling

Koploper wat betreft de ontwikkeling van de omzet is het dienstverlenend ambacht. Deze sector profiteert van nog stijgende particuliere bestedingen voor persoonlijke diensten zoals die van kappers en schoonheidsverzorgsters. Het dienstverlenend ambacht wordt gevolgd door het installatieambacht, met name dankzij het stijgende aandeel van elektrotechnische voorzieningen in woningen en bedrijfsgebouwen. Het bouwambacht blijft daar slechts weinig bij achter. Het handels- en reparatieambacht is laatste in de rij. De dalende afzet van auto's is daarbij een belangrijke achtergrond. Ook de prognose voor het metaal- en meubelambacht ligt beneden het sectorgemiddelde. Deze deelsector is door leveringen aan exporterende bedrijven het gevoeligst voor internationale conjunctuurbewegingen.

Werkgelegenheidsontwikkeling

In het ambacht zijn ruim 161.000 ondernemingen actief met een werkgelegenheid van 411.000 arbeidsjaren. Dat komt overeen met respectievelijk 29% van alle ondernemingen en 9% van de werkgele-genheid in het particuliere bedrijfsleven. Het verschil tussen beide percentages illustreert het overwegend kleinschalige karakter van dit deel van het bedrijfsleven.
Verreweg de sterkste groei van de werkgelegenheid wordt voorzien in het dienstverlenend ambacht. Dit is de meest arbeidsintensieve deelsector binnen het ambacht. De gunstige vooruitzichten voor de markt lokken veel werknemers en andere toetreders aan die met een vakbekwaamheidsdiploma op zak voor zichzelf beginnen. De overige deelsectoren zien hun werkgelegenheid slechts weinig groeien, of zelfs iets afnemen. Dat laatste is het geval in het metaal- en meubelambacht. Dit zal naar verwachting nog niet direct een eind maken aan het schaarse aanbod van vakbekwame monteurs, installateurs en andere technisch geschoolde werknemers.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Ondernemen in het Ambacht 2002', welke een overzicht geeft van de structuur van de ambachtssector en uitgebreid ingaat op prognoses en trends voor de korte en middellange termijn. Deze publicatie (bestelnummer A200105, 39 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap. Vergelijkbare publicaties zijn voorhanden over de sectoren detailhandel, diensten, groothandel en industrie.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemen in het Ambacht 2002

17 december 2001

Deze publicatie geeft een beschrijving van de ambachtssector in de nationale economie en de structuur van het ambacht en de subsectoren in 2001 en 2002. Tevens wordt aandacht besteed aan trends en prognoses.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer