Omzetontwikkeling industrie in 2002 minimaal

18 december 2001

 

De ontwikkeling van de omzet van de industrie blijft achter. Verwacht wordt dat er sprake is van een zeer marginale groei van nauwelijks 0,5% in 2002. De groei van de omzet van het midden- en kleinbedrijf in de industrie kan iets positiever uitpakken.

Dit komt vooral doordat het MKB in de industrie wat minder op het buitenland gericht is dan het grootbedrijf. Daarnaast reageert het MKB in de industrie minder snel op de conjunctuurcycli omdat het ondervertegenwoordigd is in de conjunctuurgevoelige sectoren. Evenals in 2001 neemt de werkgelegenheid in de industrie in 2002 af. Dit geldt voor zowel het MKB als het grootbedrijf. Hiermee is de industrie de enige sector waarin de werkgelegenheid in beide jaren krimpt. Ook de ontwikkeling van de winst is in beide jaren negatief. Dit blijkt uit het onderzoek 'Ondernemen in de Industrie 2002' van EIM.

Omzetontwikkeling

Binnen de industrie vormt de omzetontwikkeling in de bouwmaterialenindustrie een uitzondering op de bijzonder gematigde omzetontwikkelingen. Deze industrietak is vrijwel alleen afhankelijk van binnenlandse ontwikkelingen. De minst positieve ontwikkeling wordt geconstateerd in de grondstoffen- en halffabrikatenindustrie.

Internationale oriëntatie

De industrie is sterk internationaal gericht. Dit geldt niet alleen voor de verkopen, maar ook voor de inkopen. Een aanzienlijk deel van de bedrijven importeert zelf. Veel van de bedrijven die importeren, exporteren ook.

Vervulling vacatures

Ondanks het gegeven dat de werkgelegenheid terugloopt, heeft het industriële MKB problemen op het gebied van het vervullen van vacatures. Internationaal gezien bevindt de Nederlandse industrie zich in de top wat vacatures betreft: bijna 30% van het industriële MKB wordt geconfronteerd met langer openstaande vacatures, tegenover een EU-gemiddelde van 19%.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Ondernemen in de Industrie 2002', welke een overzicht geeft van de structuur van de industrie en prognoses en trends bevat voor de korte en middellange termijn. Deze publicatie (bestelnummer A200106, 39 euro) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap. Vergelijkbare publicaties zijn voorhanden over de sectoren detailhandel, diensten, groothandel en ambachten.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemen in de Industrie 2002

17 december 2001

Onderzoek naar de actuele trends en prognoses voor de korte termijn in de Nederlandse industrie en subsectoren in 2001 en 2002. Tevens komt het belang van de industrie in de Nederlandse economie aan de orde.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. M.J. Overweel, ir. C.C. van de Graaff

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer