Mirjam van Praag benoemd tot lid programmacommissie MKB en Ondernemerschap

16 mei 2013

Mirjam van Praag is door minister Henk Kamp benoemd tot lid van de programmacommissie voor aansturing van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap. Zij volgt Wim van den Goorbergh op die na 12 jaar terugtreedt. De programmacommissie bewaakt de kwaliteit en kosten van het programmaonderzoek dat sinds aanvang door Panteia/EIM wordt uitgevoerd.

De aansturing van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap is in handen van de programmacommissie onder voorzitterschap van Hans Kamps (ondernemer, voorzitter van de ABU en de MOGroep Jeugdzorg). Van Praag is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van ondernemerschap en daarnaast wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Center for Entrepreneurship. Vanuit haar expertise is zij bekend met het programmaonderzoek. Tevens is zij, net als Kamps, als kroonlid aan de SER verbonden. Het derde lid van de programmacommissie is Martin Carree, werkzaam als hoogleraar aan de Maastricht University's School of Business and Economics en de Erasmus School of Economics.

De programmacommissie treedt namens het ministerie van Economische Zaken op als gedelegeerd opdrachtgever van het programmaonderzoek. Uitvoerder van het programmaonderzoek is het onderzoek- en adviesbureau Panteia. De programmacommissie en Panteia worden in hun taak bijgestaan door een externe adviesraad van 10 tot 15 vertegenwoordigers van de doelgroepen van het programma, onder voorzitterschap van Joop Vianen, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg.

Het programmaonderzoek heeft als doel het leveren van vernieuwende inzichten in het functioneren van MKB en ondernemerschap in Nederland. Het programma levert deze inzichten door relevante en actuele, consistente en betrouwbare data, informatie en kennis op te bouwen en deze ter beschikking te stellen aan de doelgroepen van programma: het beleid, branche- en belangenorganisaties, adviseurs van het MKB, kennisinstellingen, individuele ondernemers, de media en overige gebruikers. Deze kennis is voor iedereen toegankelijk via de website www.ondernemerschap.nl.

Door de vele jaren van constante en consistente opbouw van hoogwaardige kennis over MKB en ondernemerschap is er een uniek kenniscentrum door Panteia/EIM gerealiseerd van onschatbare waarde. Zo bestaat bijvoorbeeld het ‘starterspanel’ al sinds 1994, dit heeft over de jaren heen veel belangrijke inzichten opgeleverd op het gedrag van startende ondernemers. Deze inzichten worden door de overheid gebruikt ter stimulering van het ondernemerschap in Nederland. Andere onderzoekthema’s zijn onder meer; bedrijvendynamiek en werkgelegenheid, financiering van het MKB, kleinschalig ondernemen, ondernemen in sectoren, zelfstandigen zonder personeel (zzp), inkomenspositie van ondernemers, innovatie in het MKB en meer recentelijk het topsectorenbeleid.

Ook wordt in toenemende mate samengewerkt met andere organisaties en instellingen, internationaal via bijvoorbeeld het Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Deze samenwerking kan de vorm hebben van coproductie en/of van cofinanciering. Een bijzondere vermelding verdient de rol van het Programmaonderzoek als partner en secretariaat van de Dutch Academy of Research in Entrepreneurship (DARE). Dit is een samenwerkingsverband van vooraanstaande onderzoekers op het gebied van ondernemerschap bij meer dan tien Nederlandse universiteiten.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Dr. G. (Gerrit) de Wit
Tel: 079 322 22 77
Email: g.de.wit@panteia.nl

 


Voor inlichtingen:

Leave this field empty

Auteur(s):

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer