MKB verdeeld over kabinetsbeleid

07 mei 2013

Eind oktober 2012 is het regeerakkoord van VVD en PvdA gepresenteerd. In het afgelopen halfjaar hebben de ondernemers kennis kunnen nemen van de maatregelen die hierin opgenomen zijn. Tot nu toe hebben weinig ondernemers het regeerakkoord helemaal gelezen. Toch zegt 82% van hen dat zij enigszins tot goed bekend zijn met de maatregelen die door het huidige kabinet worden voorgesteld.

Maatregelen die goed vallen bij MKB-ondernemers
Een aantal maatregelen uit het regeerakkoord vallen goed binnen het MKB. Het meest positief zijn de ondernemers over de stelling dat woningbouwcorporaties weer dienstbaar moeten worden aan het publiek belang in hun werkgebied (87% positief), en de voorgestelde harde aanpak van werkgevers en malafide verhuurders die personen zonder verblijfsvergunning te werk stellen of onderdak bieden (86% positief). Bijna driekwart van de ondernemers staat positief tegenover het fiscaal stimuleren van het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie. Een betere verantwoording van de besteding van Europees geld heeft voor de regering prioriteit en zal dat ook houden. Bijna 84% van de ondernemers geven aan dat zij hier positief tegenover staan. De overheid wil een techniekpact 2020 afsluiten met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Driekwart van de ondernemers is positief over deze maatregel, in het middelgrote bedrijf is dit zelfs 92%. De voorgestelde maatregel om het ontslagrecht van ambtenaren in overeenstemming te brengen met het ontslagrecht van werknemers buiten de overheid kan op veel steun van de ondernemers rekenen. Ruim 84% van hen is positief en dit percentage ligt in het kleinbedrijf en het middelgroot bedrijf nog hoger (90% en 92% van de ondernemers is positief).

Maatregelen die minder goed vallen bij MKB-ondernemers
Het meest negatief staan de ondernemers tegenover het vervallen van de beperkingen voor de toegang van Bulgaarse en Roemeense werknemers tot de arbeidsmarkt per 1 januari 2014 (57% negatief). Het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021, kan op steun rekenen van bijna drie op de tien (29%) ondernemers. Bijna vier op de tien (39%) ondernemers staan er negatief tegenover. Een maatregel op het terrein van de arbeidsmarkt betreft het in zes jaar toewerken naar een quotum van vijf procent bij bedrijven voor het aannemen van arbeidsgehandicapten. Minder dan de helft van de ondernemers (47%) blijkt positief tegenover het toewerken naar een aandeel van 5% arbeidsgehandicapten te staan. Intussen is de verplichtende werking van deze maatregel opgeheven. Ook minder dan de helft van de ondernemers (46%) is positief over verkorting van de duur van de WW, waarbij ondernemers in het klein- en middelgrootbedrijf iets positiever zijn. Het kabinet heeft zowel met de provincies (samenvoeging Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) als met de gemeenten (omvang naar 100.000+ inwoners) ideeën om de schaal te vergroten. Iets meer dan een kwart (26%) van de ondernemers in het MKB denkt positief over schaalvergroting. Een groter deel (39%) is er negatief over.

Een derde van MKB-ondernemers verwacht dat maatregelen effect sorteren
Bijna een derde van de ondernemers (29%) verwacht dat de maatregelen uit het regeerakkoord op het terrein van de sociale zekerheid en inkomensbeleid effect zal hebben op het eigen bedrijf. Andere terreinen waarop men effect verwacht op het eigen bedrijf zijn de arbeidsmarkt en de woningmarkt. De mening van de ondernemers over het regeerakkoord als geheel blijkt uiteenlopend. Een derde van de ondernemers is gematigd positief, bijna 30% is gematigd tot uitermate negatief en de overige ondernemers zijn neutraal of geven aan het niet te weten of geen antwoord te kunnen geven. Ruim 15% van de ondernemers mist een onderwerp in het regeerakkoord, waarbij vooral maatregelen rondom de kosten van het overheidsapparaat, wet- en regelgeving, de bouwsector en rondom de banken en het financiële stelsel worden genoemd. Het herstel van het consumentenvertrouwen is voor de meeste bedrijven het allerbelangrijkst.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

MKB verdeeld over regeerakkoord

07 mei 2013

Eind oktober 2012 is het regeerakkoord van VVD en PvdA gepresenteerd. Half jaar na dato heeft onderzoeksbureau Panteia/EIM 33 van de voorgestelde maatregelen uit het regeerakkoord aan MKB-ondernemers voorgelegd (MKB Beleidspanel) met de vraag in hoeverre zij denken dat de maatregelen effect hebben voor hun bedrijf.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. J. Snoei, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer