Tweederde topsectorbedrijven investeert in innovatie

02 mei 2013

Tweederde van de bedrijven in de topsectoren heeft in 2012 geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten of de verbetering van het productieproces. Bij een derde van de bedrijven wordt bij deze vernieuwingsactiviteiten samengewerkt, vooral met toeleveranciers. Verder blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM naar de innovativiteit van topsectoren, dat vernieuwingsactiviteiten toenemen met de omvang van de bedrijven.

Investeringen: naast tijd ook vaak eigen middelen
Het blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven die in 2012 tijd in vernieuwingsactiviteiten geïnvesteerd hebben daartoe ook eigen middelen heeft ingezet. De tijd die aan de vernieuwingsactiviteiten is besteed, varieert enorm; bijna een derde besteedt er 10 tot 25% van de arbeidsinzet aan. Een op de tien bedrijven maakt gebruik van de WBSO, de RDA en/of de Innovatiebox. Samenwerking bij vernieuwingsactiviteiten komt bij een derde van de bedrijven in de topsectoren voor. Daarbij wordt vooral samengewerkt met toeleveranciers. Twaalf procent van de bedrijven geeft aan dat de belangrijkste samenwerkingspartner in het buitenland gevestigd is.

Innovatie levert extra omzet op
In zes van de negen topsectoren heeft de helft tot tweederde van de bedrijven in de afgelopen drie jaar nieuwe producten of diensten op de markt gebracht. De meeste bedrijven in de topsectoren geven aan 10-25% van hun omzet te realiseren met deze nieuwe producten of diensten. Vernieuwingsactiviteiten nemen toe met de omvang van de bedrijven. Maar als het kleinbedrijf investeert in vernieuwingen dan zetten deze kleinbedrijven daar relatief vaak 50% of meer van de arbeidsinzet voor in, en realiseren zij relatief vaak meer dan de helft van de omzet met nieuw ontwikkelde producten en diensten.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Topsectoren in beeld: De innovativiteit van de topsectoren in 2012

02 mei 2013

In deze rapportage worden de topsectoren in onderling perspectief geplaatst. Het betreft een nulmeting waardoor ontwikkelingen nog niet in kaart kunnen worden gebracht, en een benchmark van de gepresenteerde innovatiegegevens met niet-topsectoren is vooralsnog niet voorhanden. Bij volgende metingen onder het Topsectorenpanel kunnen ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt worden. Voorts zullen we in de toekomst – voor zover mogelijk - dezelfde innovatiegegevens meten onder het Nederlandse MKB als benchmark voor het MKB in de topsectoren.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. Y.M. Prince

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer