MKB-ondernemers rekenen op voldoende financiƫle armslag voor eigen pensioen

16 april 2013

MKB-ondernemers kijken bij hun inkomen na pensionering  niet alleen naar het verwachte pensioeninkomen, maar naar hun totale vermogen. Naast de opbouw van een pensioen verwachten veel MKB-ondernemers ook te kunnen beschikken over de waardeontwikkeling van de eigen woning en het overig financieel vermogen. Bijna tweederde van de MKB-ondernemers denken hierdoor voldoende financiële armslag te hebben om op hun oude dag met pensioen te kunnen gaan.  Niet voor alle MKB-ondernemers is de pensioensituatie positief, met name voor ZZP’ers met een laag inkomen. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Naast pensioen ook waardeontwikkeling woning en overig financieel vermogen
Het in eigen beheer apart zetten van middelen voor de oude dag is een bekende en veel gebruikte vorm van sparen voor na het werkzame leven. Bijna tweederde van de ondernemers verwachten dat zij op hun oude dag naast het opgebouwde pensioen kunnen beschikken over overig financieel vermogen. Daarbij denkt tweederde van de MKB-ondernemers ook de beschikking te hebben over de waardeontwikkeling van de eigen woning. Door de helft van de ondernemers worden de waardeontwikkeling van het bedrijf, het pensioen uit eerdere werkzaamheden en het pensioen of inkomen van de partner meegenomen als andere verwachte inkomensbronnen op de oude dag.

Bijna tweederde MKB-ondernemers rekenen op voldoende pensioen
De leeftijd van 65 jaar zien ondernemers niet meer vanzelfsprekend als de pensioengerechtigde leeftijd. Ongeveer een op de vijf (20%) van de MKB-ondernemers denkt op een leeftijd onder de 65 jaar te stoppen met werken. Bijna een kwart van de MKB-ondernemers (22%) denkt pas op een leeftijd van 68 jaar of ouder te stoppen met werken. Daarbij blijkt dat van de MKB-ondernemers die denken langer te blijven werken (tot 68 jaar of ouder) een groter deel verwacht dat het pensioen op de pensioendatum onvoldoende is. Op dit moment denkt bijna tweederde van de MKB-ondernemers dat zij op de gewenste pensioendatum over (ruim) voldoende pensioen kunnen beschikken.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Oudedagsvoorziening in het MKB

16 april 2013

Panteia/EIM voert jaarlijks metingen uit onder de leden van het MKB-Beleidspanel (circa 2.000 ondernemers). In het panel komen zowel zelfstandigen met personeel als zonder personeel voor. Ook DGA’s zijn in het panel vertegenwoordigd. Hierbij is in een meting van 2012 aandacht besteed aan de opbouw van de pensioenvoorziening door MKB-ondernemers. De rapportage gaat in op de manier waarop ondernemers tegen het pensioen aankijken, hoe zij hun pensioenvoorziening hebben vormgegeven, welke verwachtingen zij hieromtrent hebben en hoe zij voor de pensioenvoorziening van hun werknemers zorgdragen.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. J. Snoei, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer