Aandacht voor ondernemerschap in Nederland hard nodig

02 maart 2000

"Aandacht voor ondernemerschap in Nederland is nog hard nodig", dit zei staatssecretaris Ybema van het ministerie van Economische Zaken afgelopen dinsdag bij de opening van de ndernemersvilla in Almelo. Ybema baseerde zijn uitspraak op het vergelijkend onderzoek dat EZ door het EIM heeft laten uitvoeren naar de ondernemersdynamiek en de ondernemerskenmerken van Nederland in vergelijking met Belgie, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan.

Ondernemers
Nederland zit met het aantal ondernemers in de middenmoot (10%). Belgie en de VS hebben met 12% van de beroepsbevolking veel meer ondernemers dan ons land, Denemarken en Duitsland hebben er met 7% veel minder. Opvallend is dat Nederland momenteel net zoveel ondernemers telt als begin jaren zeventig. Na een sterke terugval in de jaren zeventig en eerste helft jaren tachtig heeft ondernemerschap de laatste jaren weer sterk aan belangstelling gewonnen. Duitsland heeft een patroon dat vergelijkbaar is met dat in ons land, maar in Belgie, het VK en de VS is het aandeel sterk gestegen.

Gemiddeld aantal oprichtingen
Ook met het aantal nieuw opgerichte bedrijven scoort Nederland gemiddeld. In Duitsland, het VK en de VS worden met 12-13% veel meer nieuwe bedrijven gestart dan bij ons. Japan en Belgie hebben met 4 en 6% relatief weinig nieuwe bedrijven. Nieuwe bedrijven zijn gemiddeld klein. Nederland ligt met een doorsnee-bedrijfsgrootte van bijna 2 op het gemiddelde van de Europese landen. In met name Japan en de VS zijn nieuwe bedrijven met ruim 3, resp. bijna 2,5 personen beduidend groter dan bij ons.

Weinig opheffingen
Nederland heeft in vergelijking met de andere landen uit het onderzoek weinig opheffingen. Alleen Japan heeft er nog minder. Opvallend is dat de groeisectoren in vrijwel alle landen ook de hoogste uittredingsquote hebben. Groeisectoren bieden veel kansen, maar de risico's zijn groot. Het aantal opheffingen hangt duidelijk samen met het aantal oprichtingen. In Nederland is bijna 1/5 van de opheffingen jonger dan 2 jaar. In Amerika is dit bijna 25%. Na 8 jaar is het verschil nog veel groter. In Nederland is dan 55% van de bedrijven weer verdwenen, maar in de VS ruim 70%. Ook in vergelijking met de andere landen scoort Nederland goed.

Weinig bedrijvendynamiek
Het gevolg van het gemiddelde aantal nieuwe bedrijven en lage aantal opheffingen is een sterke groei van het aantal bedrijven in ons land. Alleen Duitsland weet ons te evenaren. De bedrijvendynamiek is echter beperkt door een beperkte wijziging in de samenstelling van het
ondernemingenbestand. Veranderingen in de samenstelling prikkelen bestaande ondernemers, hetgeen innovatie bevordert. Vooral de Angelsaksische landen als het VK en de VS, maar ook Denemarken en Duitsland, scoren op dit punt veel hoger.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Benchmark ondernemerschap

24 januari 2000

In deze studie zijn in het kader van de Concurrentietoets 1999 en de nieuwe Ondernemerschapsnota van het Ministerie van Economische Zaken de ondernemersdynamiek en kenmerken van ondernemers in Nederland vergeleken met die in een zestal andere landen: Belgiƫ, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en de Verenigde Staten. Aandacht wordt onder meer besteed aan de toe- en uittredingsquote, de groei van het ondernemingenbestand en turbulentie.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. W.H.J. Verhoeven, drs. W.H.J. Verhoeven, ir. J.A. Becht, ir. J.A. Becht

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer