Negatieve beeldvorming zzp'ers deels op mythes gebaseerd

28 augustus 2001

 

De heersende beeldvorming over zzp'ers bevat negatieve elementen. Zo zouden zij oneerlijke concurrentie plegen en het sociale zekerheidsstelsel uithollen. In veel gevallen komt dit niet met de werkelijkheid overeen en is van mythevorming sprake. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Meer opvattingen weerlegd dan onderbouwd

Literatuurstudie, toetsing aan bestaand cijfermateriaal en inschakeling van expertise uit het veld maken duidelijk dat er van de heersende opvattingen meer moeten worden weerlegd dan er kunnen worden onderbouwd. Zo is van de vermeende 'oneerlijke' concurrentie door een lager tarief nauwelijks sprake. De zzp'er hanteert veelal een tarief dat marktconform is voor de betreffende branche. Oneerlijke concurrentie als gevolg van het feit dat werkgevers aan meer regels gebonden zouden zijn, blijkt in de praktijk eveneens nauwelijks voor te komen. Ook het zogenoemde 'gedwongen' ondernemerschap waarbij een werkgever een werknemer als zzp'er voor zich laat werken blijkt grotendeels een mythe te zijn. Het merendeel van de zzp'ers heeft namelijk positieve motieven om voor zichzelf te beginnen. Uitholling van de sociale zekerheid door het onverzekerd zijn van de zzp'er berust eveneens op een misvatting. Ongeveer de helft van de zzp'ers is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, terwijl twee derde een vorm van pensioenvoorziening heeft getroffen.

Onduidelijkheid van het ondernemersbegrip grootste knelpunt

Er worden veel verschillende definities gebruikt van zzp'ers. Wel zijn er enkele overeenkomsten aan te geven. Zo hebben zzp'ers geen werknemers in dienst en werken ze voor één of enkele opdrachtgevers. Daarbij overheerst één opdrachtgever. Ze hebben geen of in zeer beperkte vorm een eigen bedrijfsruimte. De status van de zzp'er is onzeker, maar er is op dit punt geen behoefte aan overheidsingrijpen. Wel bestaat er behoefte aan duidelijkheid: een helder en eenduidig ondernemersbegrip.

Informatie
Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Zelfstandigen Zonder Personeel; Waarheden en Mythes'. Deze publicatie (bestelnummer A200103) kunt u telefonisch (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via de Kennissite MKB en Ondernemerschap.

Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Zelfstandigen Zonder Personeel: waarheden en mythes

28 augustus 2001

Dit onderzoek geeft een overzicht van de beeldvorming rond de zzp'er en beoordeelt in hoeverre deze beeldvorming overeenkomt met de werkelijkheid, of dat het een mythe blijkt te zijn.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. J. de Muijnck, drs. J. de Muijnck, drs. M.J. Overweel, drs. M.J. Overweel, drs. P.J.M. Vroonhof, drs. P.J.M. Vroonhof

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer