KTO2000 - een sectormodel naar grootteklasse voor kortetermijnprognoses

12 februari 2001

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het KTO2000-model. Dit model is een sectormodel naar grootteklasse van de Nederlandse economie, waarmee EIM kortetermijnprognoses maakt. De korte termijn heeft betrekking op het afgelopen jaar, het huidige jaar en het eerstvolgende jaar. De prognoses worden voor een 58-tal sectoren opgesteld, waarbij voor 55 sectoren naar klein-, midden- en grootbedrijf wordt uitgesplitst. De prognoses die worden gemaakt met het KTO-model sluiten direct aan bij de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). De meerwaarde van het KTO-model ten opzichte van de CPB-resultaten is gelegen in de grootteklassedimensie; een groot aantal extra (MKB-)sectoren, en in extra variabelen.

Het KTO-model kent verschillende toepassingen. Elk voorjaar wordt het KTO-model ingezet ten behoeve van de publicatie ‘Kleinschalig Ondernemen’. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het Nederlandse MKB. Het rapport bevat onder andere prognoses van het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Deze prognoses zijn een vertaling voor het MKB van de prognoses uit het Centraal Economisch Plan van het CPB. Om deze vertaling te kunnen maken, wordt het KTO-model gebruikt.

Met behulp van het KTO-model worden eveneens in september en in begin januari prognoses gemaakt. Bij diverse sectorstudies van EIM wordt intensief gebruikgemaakt van de resultaten van het KTO-model. Tevens worden de resultaten van het model gebruikt voor andere modellen binnen het Scales onderzoeksprogramma. Voorbeelden hiervan zijn FAMOS (financieringsmodel), BRUNET (inkomensmodel) en PRISMA (middellangetermijnmodel).


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

KTO2000 - een sectormodel naar grootteklasse voor de analyse en prognose van Korte Termijn Ontwikkelingen

12 februari 2001

Beschrijving van het KTO2000-model. Dit is een sectormodel naar grootteklasse van de Nederlandse economie, waarmee EIM kortetermijnprognoses maakt. De korte termijn heeft betrekking op het afgelopen jaar, het huidige jaar en het eerstvolgende jaar. De prognoses worden voor een 58-tal sectoren opgesteld, waarbij voor 55 sectoren een uitsplitsing naar klein-, midden- en grootbedrijf wordt gemaakt.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer