Entrepreneurship in the Netherlands, New Economy: new entrepreneurs

08 maart 2001

Startende ondernemers leveren de Nederlandse economie 22,4 miljard gulden op. Ondernemingen jonger dan 5 jaar nemen in het jaar 2005 ruim 387.000 banen voor hun rekening en creëren een toegevoegde waarde van 22,4 miljard gulden. De verwachting is ook dat deze bijdrage aan de welvaart in de toekomst zo hoog zal blijven. Dit zijn enkele van de opmerkelijke uitkomsten van het onderzoek dat EIM heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Deze en andere resultaten zijn opgenomen in het boekje 'Entrepreneurship in the Netherlands, New Economy: new entrepreneurs'.

Het onderzoek gaat uit van een basisscenario voor de periode 2001-2005, gebaseerd op een trendmatige ontwikkeling over de periode 1987-1998. Het is voor het eerst dat in een onderzoeksmodel de directe baten en lasten van startende ondernemingen in onderling verband getoond kunnen worden. Ook is het EIM-model gebruikt om de effecten van het huidige EZ-beleid uit te drukken in cijfers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanpassing van de faillissementswet, het afschaffen van de vestigingswet, het terugdringen van de administratieve lasten en het stigma op falen en het stimuleren van het ondernemerschap in het onderwijs. Omgerekend in harde cijfers komt dit erop neer, dat het beleid vanuit EZ in 2005 kan bijdragen aan nog eens extra 67.000 banen en 4,5 miljard gulden aan toegevoegde waarde.

Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Entrepreneurship in the Netherlands; New economy: new entrepreneurs!

08 maart 2001

Dit onderzoek beschrijft de belangrijkheid van bestaande en startende bedrijven voor de Nederlandse economie. In drie bijdragen wordt uit verschillende invalshoeken ingegaan op de relatie tussen ondernemerschap en de nieuwe economie. De effecten van ICT op het economische proces worden behandeld. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag of de 21ste eeuw een nieuwe gouden eeuw zal zijn voor ondernemerschap. Tot slot komt de rol van kennisgerichte bedrijven in de nieuwe economie uit macro-economisch oogpunt aan de orde.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. E. Garnsey, dr. J. Meijaard, drs. J.A.H. Snijders, drs. P.M. Waasdorp, drs. S.H. Baljé

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer