De ontwikkeling van de arbeidskosten in de jaren negentig

08 maart 2001

Arbeidskostenrekenschema herzien
Arbeidskosten vormen een belangrijke kostenpost voor het bedrijfsleven. Zij vormen thans bijna de helft van de totale kosten in het particuliere bedrijfsleven. Arbeids­kosten bestaan niet alleen maar uit (bruto)lonen. Het niveau van de arbeidskosten, het totaal van lonen plus werkgeverslasten, wordt bepaald door de hoogte van de lonen, van de wettelijk opgelegde sociale lasten, en van de door privaatrechtelijke werkgevers- en werknemersorganisaties overeengekomen sociale lasten voor de werkgever.

Al in de jaren tachtig is door EIM een rekenschema ontwikkeld, en sindsdien bijgehouden, waarmee jaarramingen kunnen worden gemaakt voor de ontwikkeling van de lonen, de werkgeverslasten en andere arbeidsgerelateerde kosten voor het klein-, midden- en grootbedrijf in de verschillende bedrijfssectoren. Dit rekenschema wordt het arbeidskostenrekenschema (ARKO-rekenschema) genoemd. In de jaren negentig vonden er veranderingen plaats in de sociale zekerheid met gevolgen voor de aard en omvang van de arbeidskosten. Vanwege onder meer deze veranderingen is het arbeidskostenrekenschema opnieuw herzien.

In dit rapport wordt het herziene kostenrekenschema uiteengezet. Ook wordt ingegaan op de structuur van de arbeidskosten in de jaren negentig en wordt de totale ontwikkeling van loonkosten, van verplichte en van vrijwillige sociale lasten naar sector en grootteklasse in de jaren negentig weergegeven.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

De ontwikkeling van de arbeidskosten in de jaren negentig

08 maart 2001

Beschrijft de gevolgen van de ontwikkelingen in de arbeidskosten, waaronder de socialezekerheidswetgeving, in de jaren negentig. Deze ontwikkelingen zorgden voor een herziening van het SCALES-arbeidskostenschema van EIM. Het SCALES-arbeidskostenschema geeft inzicht in de structuur van de arbeidskosten naar sector en grootteklasse van bedrijven.
Leave this field empty

Auteur(s): G. de Jong, drs. G.Th. Elsendoorn

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer