Turbulence and productivity in the Netherlands

27 maart 2000

Toe- en uittreding van bedrijven dragen bij aan productiviteit van dienstensector
In dit onderzoek is nagegaan wat de invloed is van toe- en uitreding van bedrijven op de productiviteit van sectoren. De uitkomsten wijzen uit dat toe- en uittreding in de diensten de productiviteit en hiermee de economische groei positief beïnvloedt. In de nijverheid lijkt de toe- en uittreding van bedrijven geen bijdrage te leveren aan de productiviteit.

Het onderzoek is gebaseerd op regionale gegevens van het CBS en de Vereniging van Kamers van Koophandel betreffende de periode 1988-1996.

Met de gegevens is een model geschat, dat gebaseerd is op de Cobb-Douglas productiefunctie. In het model wordt de productie in een sector en regio bepaald door de inzet van arbeid en kapitaalgoederen (zoals machines, computers en gebouwen) en de mate waarin er toe- en uittreding optreedt. De mate van toe- en uittreding wordt samengevat met de turbulentiemaatstaf, dit is de som van toe- en uittreding van bedrijven gedeeld door het totale aantal bestaande bedrijven. Het model is voor de diensten en de nijverheid apart geschat.

 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Turbulence and productivity in the Netherlands

27 maart 2000

Onderzoek naar de invloed van toe- en uittreding van bedrijven op de productiviteit van sectoren. De uitkomsten wijzen uit dat toe- en uittreding in de diensten de productiviteit en hiermee de economische groei positief beïnvloeden. In de nijverheid lijkt de toe- en uittreding van bedrijven geen bijdrage te leveren aan de productiviteit. Het onderzoek is gebaseerd op regionale gegevens van het CBS en de Vereniging van Kamers van Koophandel betreffende de periode 1988-1996. Met de gegevens is een model geschat, dat gebaseerd is op de Cobb-Douglas productiefunctie. In het model wordt de productie in een sector en regio bepaald door de inzet van arbeid en kapitaalgoederen (zoals machines, computers en gebouwen) en de mate waarin er toe- en uittreding optreedt. De mate van toe- en uittreding wordt samengevat met de turbulentiemaatstaf, dit is de som van toe- en uittreding van bedrijven gedeeld door het totale aantal bestaande bedrijven. Het model is voor de diensten en de nijverheid apart geschat.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. N.S. Bosma, drs. H.R. Nieuwenhuijsen

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer