Start-Up Capital: Differences Between Male and Female Entrepreneurs

06 april 2000

Geslacht ondernemers beïnvloedt financiering van onderneming
Het betreft een onderzoek naar de vraag of mannelijke en vrouwelijke ondernemers verschillen vertonen met betrekking tot de financiering van hun onderneming. Er is gebruikgemaakt van een panel van 2.000 startende ondernemers, waaronder ongeveer 500 vrouwen. Vrouwelijke ondernemers vertonen specifieke kenmerken, zoals bijvoorbeeld sectorkeuze, risicohouding en parttime ondernemen; zij hebben een profiel dat afwijkt van dat van mannelijke ondernemers. Dit profiel blijkt in belangrijke mate bij te dragen aan de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers met betrekking tot de aard en omvang van de financiering. Naast dit indirecte effect van het geslacht van de ondernemer op de financiering, is er ook een direct effect. Dit directe effect betreft inherente verschillen tussen mannen en vrouwen die bijdragen tot een verschillende financiering.

Dit research report geeft de wetenschappelijke fundering van een eerder dit jaar door EIM uitgebrachte publieksrapportage, getiteld 'Financiering van startende vrouwelijke ondernemers; een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de financiering van bedrijven van startende vrouwelijke ondernemers'.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Start-up capital: Differences between male and female entrepreneurs

06 april 2000

Engelstalige uitgave van ‘Financiering van startende vrouwelijke ondernemers’ (bestelnummer A9916). Vrouwelijke en mannelijke ondernemers verschillen in de manier van financiering van hun bedrijf. Dit betekent dat het geslacht van de ondernemer van invloed is op de hoogte van het startkapitaal en op de aard van de financiering. Als de ondernemer een vrouw is, heeft dit positieve invloed op het aandeel bankkrediet in het startkapitaal. Ingegaan wordt onder meer op verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers, ervaring, onderwijs, parttime ondernemerschap en netwerken.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. I. Verheul, prof.dr. A.R. Thurik

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer