Determinants of Succesful Entrepreneurship

20 juni 2000

Determinants of Succesful Entrepreneurship
Ondernemerschap staat hoog in de belangstelling van wetenschappers en beleidsmakers. Bij het stimuleren van ondernemerschap is het van belang onderscheid te kunnen maken tussen degenen  die na het starten van hun bedrijf succes zullen hebben als ondernemer en degenen die vroegtijdig zullen moeten afhaken. Hiertoe is inzicht nodig in de factoren die het succes van ondernemers bepalen.

In dit rapport wordt gebruikgemaakt van een door EIM onderhouden datapanel dat bestaat uit personen die in 1994 een bedrijf gestart hebben. Deze ondernemers zijn in de jaren na de start gevolgd, zodat informatie beschikbaar is over zowel de kenmerken van de ondernemer bij de start (determinanten voor succes) als de resultaten in de eerste jaren na de start (mate van succes).

De resultaten van de ondernemers worden gevat in drie maten van succes, te weten de behaalde winst, de gecreëerde werkgelegenheid en de overlevingsduur van het bedrijf. De effecten van determinanten op het behaalde resultaat kunnen hierbij verschillen per succesmaat. De onderscheiden determinanten worden gecategoriseerd in human capital, financial capital, social capital en enkele controlevariabelen. Tevens worden strategieën van ondernemers om op de hoogte te blijven met bedrijfsrelevante ontwikkelingen onderscheiden. Om de invloed van elke determinant op de behaalde resultaten te schatten, wordt gebruikgemaakt van meervoudige regressie. Dit betekent dat deze geschatte invloed gecorrigeerd is voor de invloed van de overige determinanten.

Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Determinants of Successful Entrepreneurship

20 juni 2000

Ondernemerschap staat hoog in de belangstelling van wetenschappers en beleidsmakers. Bij het stimuleren van ondernemerschap is het van belang onderscheid te kunnen maken tussen degenen die na het starten van hun bedrijf succes zullen hebben als ondernemer en degenen die vroegtijdig zullen moeten afhaken. De resultaten van de ondernemers worden gevat in drie maten van succes, te weten de behaalde winst, de gecreëerde werkgelegenheid en de overlevingsduur van het bedrijf. De effecten van determinanten op het behaalde resultaat kunnen hierbij verschillen per succesmaat. De onderscheiden determinanten worden gecategoriseerd in human capital, financial capital, social capital en enkele controlevariabelen. Tevens worden strategieën van ondernemers om op de hoogte te blijven met bedrijfsrelevante ontwikkelingen onderscheiden.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. G. de Wit, dr. M. van Praag, dr. N.S. Bosma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer