Determinants of firm-size, a survey of literature

15 augustus 2000

Determinanten van schaalgrootte op een rij gezet
Dit rapport geeft een overzicht van theoretische factoren die belangrijk zijn bij het verklaren van schaalgrootte van bedrijven en verschillen in schaalgrootte tussen vergelijkbare bedrijven. Naast de theoretische factoren worden enkele relevante trends beschreven en wordt gekeken naar de impact van deze trends op de mechanismen die schaalgrootte beïnvloeden.

Terwijl het aantal overnames en fusies de laatste jaren sterk is toegenomen, is ook het aantal startende bedrijven sterk gegroeid. Per saldo is het gemiddelde bedrijf in Nederland licht in omvang afgenomen. De mechanismen die schaalgrootte en verdeling van schaalgrootte beïnvloeden zijn bekeken op het niveau van de bedrijven zelf en op het niveau van sectoren. Bij het bedrijfsniveau gaat het bijvoorbeeld om schaal- en scopevoordelen, transactiekosten, 'agency-costs' en de levenscyclus van bedrijven. Mechanismen die belangrijk zijn op het niveau van sectoren of clusters zijn bijvoorbeeld externe schaal- en scope-effecten en netwerkeffecten. Overigens is er veel overlap tussen al deze mechanismen. Trends die belangrijk zijn voor schaalgrootte zijn met name globalisering, technologische ontwikkeling en deregulering.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Determinants of firm-size

15 mei 2000

Overzicht van theoretische factoren die belangrijk zijn bij het verklaren van schaalgrootte van bedrijven en verschillen in schaalgrootte tussen vergelijkbare bedrijven. Naast de theoretische factoren worden enkele relevante trends beschreven en wordt gekeken naar de impact van deze trends op de mechanismen die schaalgrootte beïnvloeden. Terwijl het aantal overnames en fusies de laatste jaren sterk is toegenomen, is ook het aantal startende bedrijven sterk gegroeid. Per saldo is het gemiddelde bedrijf in Nederland licht in omvang afgenomen. De mechanismen die schaalgrootte en verdeling van schaalgrootte beïnvloeden, zijn bekeken op het niveau van de bedrijven zelf en op het niveau van sectoren. Bij het bedrijfsniveau gaat het bijvoorbeeld om schaal- en scopevoordelen, transactiekosten, ?agency-costs? en de levenscyclus van bedrijven. Mechanismen die belangrijk zijn op het niveau van sectoren of clusters zijn bijvoorbeeld externe schaal- en scope-effecten en netwerkeffecten. Overigens is er veel overlap tussen al deze mechanismen. Trends die belangrijk zijn voor schaalgrootte zijn met name globalisering, technologische ontwikkeling en deregulering.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. Y. Bernardt, R Muller

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer