Comparative Advantages in Estimating Markups

22 juni 2000

Modellen voor prijskostenmarges in de industrie
In dit rapport wordt een drietal modellen voor het schatten van prijskostenmarges in de industrie vergeleken. De prijskostenmarge geeft een indicatie van de mate van concurrentie tussen bedrijven. Die is van belang voor consumenten, omdat zij te veel betalen als er te weinig concurrentie is. De drie modellen die in dit rapport worden vergeleken, zijn in voorgaande studies afzonderlijk toegepast. Dit rapport richt zich met name op de vraag hoe de methoden zich tot elkaar verhouden wat betreft middelen die nodig zijn om ze toe te passen en wat betreft de kwaliteit van de uitkomsten.

Geconcludeerd wordt dat complexere modellen niet zonder meer betere resultaten opleveren. In het algemeen kan gesteld worden dat de extra middelen die nodig zijn om de complexere modellen toe te passen niet opwegen tegen de eventuele verbetering van de uitkomsten. De uitzondering op deze regel is de situatie waarin bij voorbaat al relatief veel bekend is over de te onderzoeken sector. Met name in een dergelijke situatie is de kans groot dat het gebruik van meer middelen zich vertaalt in een grotere kwaliteit van de resultaten.

De conclusies van het rapport zijn direct te gebruiken als leidraad voor verder onderzoek naar marktmacht en verwante onderwerpen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Comparative advantages in estimating markups

22 juni 2000

Vergelijking van drie modellen voor het schatten van prijs-/kostenmarges in de industrie. De prijs-/ kostenmarge geeft een indicatie van de mate van concurrentie tussen bedrijven. Die is van belang voor consumenten, omdat zij te veel betalen als er te weinig concurrentie is. Complexere leveren niet zonder meer betere resultaten. In het algemeen kan gesteld worden dat de extra middelen die nodig zijn om de complexere modellen toe te passen niet opwegen tegen de eventuele verbetering van de uitkomsten. De uitzondering op deze regel is de situatie waarin bij voorbaat al relatief veel bekend is over de te onderzoeken sector. Met name in een dergelijke situatie is de kans groot dat het gebruik van meer middelen zich vertaalt in een grotere kwaliteit van de resultaten.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. G. de Wit, drs. F. Hindriks, drs. H.R. Nieuwenhuijsen

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer