The ARKO labour-cost model. Characteristics and application

13 juli 2000

In dit rapport is een beschrijving van het herziene EIM-Arbeidskostenmodel opgenomen. De herziening was noodzakelijk door de drastische aanpassingen in het socialezekerheidsstelsel in de afgelopen jaren. Met het model is het mogelijk om inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de afzonderlijke elementen van de loonkosten naar sector en grootteklasse op de korte termijn. Ook is het mogelijk om de effecten op de loonkosten van beleidsmaatregelen in de socialezekerheidssfeer door te rekenen. Uiteraard ook hier met de grootteklasse en sector als invalshoek.

Verder is in het rapport ingegaan op de ontwikkeling van de loonkosten in de jaren negentig, waarbij de aandacht is toegespitst op de werkgeverswig.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

The ARKO labour-cost model

13 juli 2000

Beschrijving van het herziene EIM-Arbeidskostenmodel. De herziening was noodzakelijk door de drastische aanpassingen in het socialezekerheidsstelsel in de afgelopen jaren. Met het model is het mogelijk inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de afzonderlijke elementen van de loonkosten naar sector en grootteklasse op de korte termijn. Ook is het mogelijk de effecten op de loonkosten van beleidsmaatregelen in de socialezekerheidssfeer door te rekenen (naar grootteklasse en sector). Ook de ontwikkeling van de loonkosten in de jaren negentig komt aan de orde, waarbij de aandacht is toegespitst op de werkgeverswig.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.H. Nieuwland, drs. G.Th. Elsendoorn

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer