MKB ziet nog te weinig marktkansen in duurzaam ondernemen

11 december 2008

Het MKB ziet de marktkansen van duurzaam ondernemen (nog) niet. Dit blijkt uit het onderzoek van EIM en BECO “Duurzaam ondernemen in het MKB: kansen grijpen!” dat werd gepresenteerd tijdens het EIM beleidscafé op 20 november 2008. De grondhouding van het MKB ten opzichte van maatschappelijk verantwoord ondernemen is positief, toch ervaart het MKB de toegenomen aandacht voor duurzaam ondernemen eerder als een last dan als een lust.

Meer vraag naar duurzame producten en diensten
Het tij is gekeerd. De belangstelling van veel marktpartijen voor duurzame producten en diensten is sterk toegenomen. Het Nederlandse MKB heeft er alle vertrouwen in dat dat wordt gecontinueerd. De vraag is echter of dit voor het MKB voldoende uitnodigend is om tot actie over te gaan. Een beperkt  deel van het MKB signaleert marktkansen rond duurzame producten en diensten, maar het onderzoek laat zien dat nog slechts een fractie (3 - 6%) hier actief op inzet. Dat kan worden gezien als een kleine groep, maar uitgaande van het totale Nederlandse MKB gaat het hierbij nog steeds om 15.000 – 30.000 bedrijven die op zoek zijn naar marktkansen en hier ondersteuning bij zoeken.

MKB-bedrijven zijn onvoldoende voorbereid op duurzaam ondernemen
Opmerkelijk is dat 79 procent van de MKB-bedrijven meent dat men het nu al goed genoeg voor elkaar heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het onderzoek bevestigt dat dit in de praktijk vaak nog niet het geval is. Het merendeel van het MKB is daarmee duidelijk onvoldoende voorbereid op een groeiende markt die duurzaam leveren verlangt en dreigt hierdoor overvallen te worden. Vooral omdat men het gevoel heeft dat alles al voor elkaar is, maar in werkelijkheid is men nog niet klaar voor de groeiende vraag naar duurzame producten en diensten.

Oproep MVO-Nederland om duurzaamheidscoalitie te starten
Tijdens de paneldiscussie die deel uitmaakte van het Beleidscafé bleek dat er een uitdagende en duidelijke taak ligt voor brancheorganisaties en de Kamers van Koophandel. Martin Kloet van het Energiecentrum MKB benadrukte dat hun acties laagdrempelig en op de ondernemer toegesneden moeten zijn. Willem Lageweg van MVO Nederland gaf aan dat een aantal brancheorganisaties dit al goed hebben opgepakt, maar er is meer nodig. Hij riep op om een nieuwe nationale duurzaamheidscoalitie te starten, geleid door bedrijven en met concrete doelen.

Brancheorganisaties zullen hun strategie moeten bepalen op basis van de wensen en de huidige prestaties van hun achterban en de marktkansen die op de sector afkomen. EIM en BECO zijn ervan overtuigd dat een combinatie van onderzoek en kennis van duurzaamheidsstrategie hierbij van groot belang is.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Duurzaam ondernemen in het MKB: kansen grijpen!

20 november 2008

Eind 2006 uitten 81 grote ondernemers hun zorg over de politieke desinteresse voor milieu en klimaat. Hoe staat het wat dit betreft met het MKB? Ziet men omzetkansen en ruimte om een serieuze bijdrage te leveren aan het verminderen van de klimaatverandering en/of de millenniumdoelen? Waar liggen de kansen? EIM presenteert tijdens het EIM Beleidscafé op 20 november 2008 met deze rapportage de resultaten van een onderzoek naar duurzaam ondernemen onder ongeveer 2.000 MKB-bedrijven in alle sectoren van het bedrijfsleven. Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met BECO Groep.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. C.A.W. Bertens, drs. M. Gombault, drs. M. Pasaribu, k. Kossen

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer